Home

Kirkeledelse.no

Når kirker planter nye kirker

Når kirker planter nye kirker

Publisert i Dagen 22. des. 2020 SPØRSMÅL: «Bør alle kirker starte nye kirker og i så fall hvordan kan det gjøres?» I den forrige artikkelen vår understreket vi at det er viktig å starte nye kirker i Norge og at alle kirker bør engasjere seg i et slikt arbeid enten ved...

Visjon og strategi

Visjon og strategi

Uten åpenbaring (visjon) kommer folket på villspor,.. Ordspr. 29,18 Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Ha forventninger! En rekke kirkevekstartikler og -bøker har tatt opp spørsmål omkring bruk av ulike metoder for planleg­ging og styring. Uttrykk som visjon, mål og...

I hvilken tid lever du?

I hvilken tid lever du?

SPØRSMÅL: «Jeg føler at kirken vår lever i framtid. Drømmer blir aldri til handlinger. Hvorfor er det sånn? Hvordan bør det være?» Dette spørsmålet er alltid aktuelt. Lever vi i fortida, nåtida eller framtida? Det er et spørsmål vi alle må svare på, men det er også...

Kommer husmenighetene?

Kommer husmenighetene?

Det skrives for tiden mye positivt om husmenigheter. Små fellesskap er viktig og kan skape varme og gode miljøer. Noen mener at husmenigheter er framtidens menighet. Slike små fellesskap har etter mitt skjønn noen viktige svakheter som gjør at de er lite egnet som...

Tjenere eller konsumenter?

Tjenere eller konsumenter?

Fra Dagen 18. Feb. 2020 SPØRSMÅL: «Jeg tenker på meg selv som en tjenende leder, men strekker ikke til. Jo mere jeg gjør jo mere forventes. Hva gjør jeg?» I oktober 2016 skrev vi om viktigheten av tjenende ledelse. Paulus refererer til seg selv som tjener for Guds...

Forfølgelse

Forfølgelse

Publisert i Dagen 12. Nov. 2019 SPØRSMÅL: «Kristne har møtt lite motstand i Norge i flere generasjoner. Ute i verden er det kristendomsforfølgelse. Nå er det imidlertid blitt vanskeligere å være frimodig spesielt på noen områder. Må menighetene våre forvente mer...

Kristen uten kirke?

Kristen uten kirke?

Publisert i Dagen 17. Mars 2020 SPØRSMÅL: «Jeg finner meg ikke til rette i noen kirke. Må man ha en relasjon til en kirke for å fungere som kristen, eller klarer man seg like godt uten?» Det finnes mange kristne som ikke går i kirker eller bedehus. For noen år siden...