top of page

Skal den lokale kirken engasjere seg politisk?

«I noen kristne sammenhenger er man veldig politisk bevisste. I andre sammenheng er politikk en ikke-sak. Hva mener menighetsdoktorene om dette? »

 

Det er et interessant spørsmål. Nå står en valgkampen foran stortingsvalget for døra etter  sommeren. Politikk er viktig for landet vårt, og vi mener det er viktig at menighetsfolk også interesserer seg for politikk. Vårt forvalteransvar og sentrale etiske verdier i Bibelen utfordrer oss til å bidra på en god måte i samfunnet. Vår oppfordring er at noen i enhver menighet bør være engasjert i politisk arbeid fordi dette arbeidet har betydning for hvordan samfunnet utvikler seg.


Samfunnsansvar

For noen måneder siden var partilistene klare og vi vet hvem som partiene i de ulike fylkene ønsker skal representere dem på stortinget i neste periode. Om nye to år er det kommunevalg og fylkestingsvalg. Der er selvfølgelig ingen valglister klare ennå og en kan derfor engasjere seg i partiarbeidet for å få personer som en ønsker inn på listene.


Erfaringsmessig er det ikke så mange frikirkelige som engasjerer seg politisk. Det er nok menighetsarbeid som får førsteprioritet. Like fullt er det viktig at noen i menigheten også tar et samfunnsansvar og engasjerer seg politisk.


Det vil være fint om menighetsfolk engasjerer seg i ulike politiske partier. Det skjer heldigvis også i en del tilfeller. I menigheten er det viktig å vise respekt for ulike politiske oppfatninger. Det betyr imidlertid ikke at en skal la være å snakke om kristne verdier som er retningsgivende for vårt samfunnsansvar.


Skadelig

Dersom en menighet eller forsamling fronter et klart politisk syn og gir sin støtte til et konkret politisk parti, vil det være uheldig og skadelig. Menigheten bør være partipolitisk uavhengig. Det må være menighetens Herre, Jesus Kristus, som skal samle menigheten og ikke partipolitiske meninger. I noen menigheter er det i forkant av valg blitt bedt om at konkrete politiske partier må tape fordi man mente at de førte en antikristelig politikk. Slikt er uviselig og bør normalt ikke skje i regi av en menighet.


I de fleste menigheter blir det stemt på flere partier. Menigheten er ikke en politisk klubb, og man må holde partipolitikk utenfor.


Barnet i mors mage

Menigheten som enhet og dets ledelse bør, som vi har vist, ha et samfunnsengasjement i viktig verdispørsmål. Vi mener blant annet at menigheter ut fra kristne verdier bør stå opp for barnets rett i mors mage og vise sin avsky for aktiv dødshjelp. Menigheten bør tale de fattiges og svakes sak. Menigheten bør ha et klart standpunkt mot porno og med den solide forskningen som viser at økt tilgjengelighet til alkohol gir store problemer for mange mennesker. Menigheter kan godt kjempe mot en liberal alkoholpolitikk. Ansvaret for å forvalte naturressursene på en god måte og ansvaret vi har for mennesker på flukt er aktuelle problemstillinger menigheter og kristne bør engasjere seg i.


Lys og salt

Vi vil oppfordre til økt samfunnsansvar. Vi kristne skal være lys og salt i verden. Det blir vi ikke dersom lyset og saltet holdes innenfor lukkede rom. Det er også en god påminnelse å gjøre Paulus bønn til vår daglige bønn: «Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. »1Tim 2,1-4.


Publisert i Dagen 21.03.2017: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page