top of page

Hvordan kan jeg evangelisere?


«Det snakkes lite om evangelisering. Det kan synes som om mange kirker fokuserer på seg selv og konsentrerer seg fullt og helt på å gjøre den interne virksomheten bedre og bedre. Er det slik, og hva tenker dere om det?»

 

I forrige artikkel drøftet vi hvordan kirken som helhet i sitt arbeid kan bli mer evangeliserende. Uten at hver enkelt kristen i kirken selv evangeliserer vil kirken ikke lykkes i sitt evangeliserende arbeid. Vi ser her litt nærmere på hvordan kirken kan utruste hver enkelt til å bli mer evangeliserende og hvordan den enkelte kan bidra. 


DNA 

Dette er tross alt det viktigste oppdraget en kristen har fått; å være et vitne om Jesus i hverdagen. I evangeliene kommer det klart fram at disiplene skulle dele sine erfaringer med Jesus med andre. Det ligger nedfelt i den kristnes DNA at en forteller hvor mye Jesus betyr til sine medmennesker. 


Man kan spørre seg hvorfor troende andre plasser på jord enn i Vesten er villige til å forkynne Jesus for andre? Kanskje er årsaken at troen i Norge betraktes som mer personlig og privat. Den skal man holde for seg selv. Det koster å skulle stikke seg fram som en tydelig Jesus-troende. «Vi vil jo ikke være ekstreme». Kanskje må vi bruke Johannes døperens ord i en overført betydning: «Han skal vokse og jeg skal avta.» Hvis vi i frykt for å bli sett ned på sitter på verdens største og mest revolusjonerende nyhet, da er vi kanskje blitt for store i oss selv? 


Kristus som Herre 

Ingen kan leve et effektivt kristenliv med mindre Kristus er Herre i livet. Her må det en overgivelse til. Gud må få herredømme over alt. Lever vi et transparent liv der Jesus er Herre, vil folk spørre: Hva er annerledes ved deg? Da må jeg være klar til å dele min personlige historie. Forskjellene i livsstil blir synlig når jeg tillater Gud å jobbe i meg. Den Hellige Ånd ønsker å jobbe i meg kontinuerlig (Gal 5, 22-23). Gjennom Guds Ord ønsker Gud å tale til meg. Jo mer jeg leser i Bibelen, desto mer kan Den Hellige Ånd virke gjennom livet mitt. Når vi deler evangeliet med andre kan dette være gode huskeregler:

 

·      Ditt eget liv og livet utgjør den største delen av vitnesbyrdet ditt.

·      Opparbeid deg retten til å bli hørt ved å lytte oppriktig til andre.

·      Husk at du representerer personen Jesus, ikke et teoretisk konsept. 

·      Legg vekt på Guds kjærlighet.

·      Gjør det så enkelt og levende som mulig. 

 

Andreas-metoden 

At Jesus kom som en redning og ble hele verdens frelser må spres. Denne viktige sannhet kunne ikke forbli der hos en disippelgruppe og vennene deres. Budskapet må ut. Frelsen er jo ikke automatisk gjeldende for hele menneskeheten. Den betinger at folk får høre om den og at de får anledning til å gi respons ved å ta imot Jesus som sin Herre og Frelser. 


Andreas hadde først møtt Johannes døperen, deretter møtte han Jesus. Jesus gjorde et sterkt inntrykk på ham han hadde møtt verdens frelser det var han helt overbevist om. Dermed ble det helt naturlig for disippelen Andreas å ta sin bror, Peter, med til Jesus (Joh 1,40-42). Dette fikk avgjørende betydning for Peters liv, som igjen skulle få stor betydning for mange andre. 


Andreas reagerte spontant og begeistret og begynte med å fortelle sine nærmeste. Den Samaritanske kvinnen reagerte på Jesus på samme måte. Hun løp deretter inn i byen og begynte å fortelle. Hun skapte ved sin fortelling og sitt spørsmål nysgjerrighet som ledet mange til Jesus (Joh 4, 28-30). Jesu kunnskapsord skar kvinnen i hjertet og hadde en helbredende effekt. 


Guds ord 

Guds ord er beskrevet som et sverd. I dag kommer det fortsatt fra Guds munn. Guds ord skjærer fortsatt folk i hjertet, og det har fortsatt en helbredende effekt for sjelen. Derfor er det viktig å bruke Bibelens ord når vi vitner om Ham det har en åndelig virkning som er langt utover det vi selv kan produsere av gode forklaringer. 


Kirken 

Kirken kan gjennom forkynnelse, veiledning og praksis av ulike typer bidra til å stimulere og rettlede den enkelte slik at flere evangeliserer på en bedre måte. Dessuten er det gunstig om arbeidsdelingen mellom kirke og den enkelte er god. Å ha en kirke som er attraktiv for nye kan gjøre det lettere for den enkelte å invitere søkende inn i kirken slik at de får høre budskapet fra flere og slik at de får se at mange mennesker har en begeistret tro på Jesus.


Publisert i Dagen 20.02.2018: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page