top of page

Hvordan kan jeg bidra i kirken?

«Jeg er en vanlig kirkedeltaker på 35 år som har forstått at kirken er Jesu kropp på jord. Jeg innser at jeg har et ansvar for kirken min, men jeg synes det er vanskelig å vite hvordan jeg helt konkret skal bidra. »

 

Det er viktig at alle troende deltar i en menighet. Kirken er det redskapet Gud har valgt ut for å bygge sitt rike på jord. Som kristen er vi alle med i denne kirken som finnes alle steder hvor vi befinner oss. Dessverre synes det som om mange kristne er fornøyd med å være en del av den universelle kirken. Noen deltar aldri i en kirke, andre deltar i gudstjenestefelleskap når og hvor det passer dem. Ingen kan regne med dem når kirken planlegger og gjennomfører sitt arbeid.


Ansvar 

I spørsmålet ditt viser du at du har forstått noe helt avgjørende når du skriver at du har et ansvar for kirken din. Paulus har viet sine brev i NT til å bygge og styrke konkrete lokale kirker, for eksempel i Korint og i Tessaloniki. Det er en kristens ansvar å bidra til å bygge et konkret lokalt kirkefellesskap. Det er ikke pastorens eller andres ansvar, det er vårt ansvar som kristne.


Vi er alle kalt til å bidra, og vi har alle en gave som menigheten har bruk for. Derfor kan du være frimodig. Dine ideer er viktig, dine talenter og gaver er det brukt for. Har du en ide, så fortell pastoren eller andre ledere om den. Det er mange som har engasjert seg i en kirke og som har deltatt i å utføre det arbeidet det er behov for at blir utført. Så har de sett hvordan arbeidet kan videreutvikles og forbedres, eller hvordan nye tjenester kan utvikles. I våre menigheter har evangeliseringsprosjekter, matutdeling, julefeiring for ensomme, kor, junior- og barnearbeid blitt etablert og forbedret av frivillige som har tatt egne initiativ.


Passe sammen

Menighetsarbeid bør ikke bestå av mange enkeltpersoner som arbeider hver for seg med sine prosjekter. Hvert enkelt prosjekt kan i og for seg være gode, men resultatene blir større og bedre om det man gjør henger sammen med det andre i kirken gjør. Da kan resultatene bli større og bedre enn summen av resultatene når tjenesten løses hver for seg. Når bønnearbeidet i menigheten understøtter evangeliseringen, tror vi det blir bedre enn når det skjer helt uavhengig av hverandre. Når evangelisering, gudstjenester og smågrupper arbeider sammen kan det til sammen bidra til at mennesker blir frelst og stabile deltakere og etter hvert medarbeidere i menigheten. Pass derfor på at dine forslag og dine ideer passer godt sammen med annet arbeid i menigheten.


La seg lede

Dette betyr at du må være villig til å samarbeide med andre. Du må samarbeide med andre som utfører andre tjenester i menigheten og med menighetsledere slik at det du gjør bygger helheten og skaper positive synergier. Om du vil utvikle en viktig tjeneste, må du også samarbeide med egne medarbeidere i den konkrete tjenesten. For noen er det enkelt og ønskverdig å bli en del av andres tjenester. Å la seg lede er en glede.


Samtidig kan det å bli ledet og samarbeide med andre over tid være krevende. Det fordrer evne til å leve med forskjellighet, uenigheter og en må kunne innordne seg i en helhet hvor ledere på ulike nivåer har innflytelse på det man gjør. I arbeidslivet er dette både nødvendig og selvfølgelig. Det er det også i kirken, og det er derfor viktig at man er villig til å leve med de utfordringer som ledelse og samarbeid alltid medfører. Det er for øvrig også viktig for egen helliggjørelse.


Vilje

Når en engasjerer seg i noe, er det alltid viktig å være ivrig. Om en skal bidra, må en virkelig ville det. Dette er viktig også når en arbeider i kirken. En må stå på og være tålmodig, ofte over lang tid. Samtidig bør ikke iveren gjøre en for ensporet. Det er nødvendig at en ser betydningen av det andre gjør og at en kan videreutvikle og justere den tjenesten eller det arbeidet en selv drømmer om. Så bør en også vite at man ikke stadig får heiarop fra andre og at lederne gir deg og ditt arbeid penger og oppmerksomhet hele tiden. Du må ofte selv ta ansvar, utvikle arbeidet, markedsføre det, osv. Begynn gjerne i det små. Så kan du utvikle arbeidet over tid.


Om det oppdraget Jesus ga oss om å gå ut i all verden og gjøre disipler skal lykkes, er vi avhengig at alle kristne tar ansvar og blir engasjert i lokale kirker. Den lokale kirken er det redskapet Gud har gitt oss for å bygge Hans rike på jord. Kirken er Jesu kropp. Om vi vil følge Jesus - kan vi ikke velge bort hans kropp!


Publisert i Dagen 03.05.2016: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

댓글


RECENT POST
bottom of page