top of page

Hvor er evangelistene?

«Jeg vokste opp med evangelister som hadde vekkelseskampanjer i mange forsamlinger, og teltmøter om sommeren var vanlig. Mange kom til tro, forsamlingene vokste og nye ble etablert. I dag hører vi lite om evangelistene. Er de forsvunnet eller blitt uviktige?»

 

Evangelistene var og er viktige. Kirken er sendt til verden for at mennesker skal bli frelst og inkludert i et byggende kirkefellesskap. Evangeliet er til alle mennesker, og kirkens primæroppdrag er å gi evangeliet til verden både i ord og gjerning. Sendelses eller misjonsoppdraget er ikke en aktivitet som kommer i tillegg til alle andre aktiviteter. Kirken er som Kristi kropp misjon og skal ikke sendes. Den er sendt og den er misjon. Driver kirken ikke med det svikter den sitt oppdrag og sitt vesen.


Evangelisten skal representere og presentere evangeliet på en slik måte at ikke-troende får hjelp til å krysse grensen til en tro på Kristus. Betegnelsen evangelist brukes tre ganger i NT (Apg 21,8; Ef 4,11 og 2 Tim 4,5) og framstår som en av fem tjenestegaver (Ef 4:11) som mange betegner som grunnleggende tjenestegaver i kirken. Ut fra kirkens situasjon og behov er evangelisten også en ledelsesgave og en tjeneste som vi sårt behøver. Som ledelsesgave kan den spesielt opptre som en vekkende, motiverende og opplærende funksjon i forhold til andre lemmer på kirkelegemet. Evangelistene kan på denne måten bidra til å vekke alle kirkelemmenes ansvar for å bringe evangeliet videre.


Vekkelser

Historien du beskriver i spørsmålsstillingen viser at evangelistene har vært viktige også i vår nære historie. Ikke få av våre bekjentskaper, venner og forfedre ble frelst i slike kampanjer. Svært mange bedehus og frikirker er et resultat av vekkelser som brøt ut når sterke evangelistgaver ble anvendt.


Er det annerledes i dag? Ja og nei. Kristentroen har i hele den vestlige verden vært i tilbakegang. Årsakene til det er nok mangesidig, men denne tilbakegangen er trolig en av årsakene til at vi ser færre evangelister. For lite fokus på evangelistgaven kan dessuten også være noe av årsaken til en begrenset vekst. Vi mener derfor at vi må fostre fram flere evangelister!


Langvarig virkning

Undersøkelser gjort av Naturlig Menighetsutvikling viser at det er spesielt viktig å få de med en evangelistgave i sving. De utfordres ofte for lite. Samtidig påpekes det at det er alle kristnes oppgave å ha kontakt med ikke-kristne slik at de får høre evangeliet og slik at de kommer i kontakt med en kirke. Det er også viktig at en gjennom kirkens evangelisering møter behovene til ikke-kristne.Bildet av situasjonen er ikke bare mørk. En av de gode utviklingstrekkene er et økende fokus på betydningen av den lokale kirken. De tradisjonelle evangelistene etterlot seg av og til flokker av nyomvendte uten en sterk menighetsforankring. På mange måter er det som å overlate en gruppe barn til seg selv. Om frukten av evangelisten skal bli varig, er integrering i sterke kirkefellesskap hvor nyfrelste kan få næring og vokse helt avgjørende.


Sterke gaver

De senere årene har flere nye forsamlinger vokst fram ved at pastorer med en sterk evangelistgave har etablert nye forsamlinger. Det har også vær et økende fokus på at evangelistgaven utvikles og brukes i menighetsfellesskapet. Da vil kirken være det stedet hvor søkende og nye kristne naturlig blir integrert og fornuftige opplegg for oppfølging blir gjennomført.


Hvordan evangelistgaven skal utøves nå bør ikke bindes til hvordan den har fungert i fortiden. Som kirke og som evangelist i kirken er vi sendt av Gud for å være til stede i vår egen tid og kultur med evangeliet om Jesus Kristus. Selv om noen metoder og former som ble brukt før kan virke i noen sammenhenger i dag, så vil metodene og formene skifte med tiden. Paulus hadde et enormt engasjement for å møte mennesker i deres situasjon og på en måte som var relevant for dem. «For jøde har jeg vært som jøde, for dem som ikke har loven, lever jeg som jeg var under loven, for å vinne dem. » Paulus strakk seg langt for å vinne mennesker for Jesus. Tilsvarende viser han i sin tale i Areopagos hvor han bevisst tar utgangspunkt i deres situasjon og forestillinger (Ap.gj. 17:16ff). Samtidig renonserer aldri Paulus på budskapets substans.


Gjelder alle

Evangelisten er altså viktig også i dag, og vi trenger å få et mye sterkere fokus på viktigheten av evangelisten, og vi må få høyere fart i mennesker med en slik gave. Samtidig kommer vi ikke unna at også alle kristne er sendt til å formidle sin tro.


Publisert i Dagen 07.02.2017: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page