top of page

Karismatikk i moderne kirker

«Spørsmål: Det virker for meg som de moderne pinsekirkene ikke avviker så mye fra de mer tradisjonelle når det gjelder teologien om nådegaver. Praksisen er likevel ulik. Dette begrunnes med at en skal gjøre kirken mer tilgjengelig for folk som vanligvis ikke går i kirken. Jeg mener de ekstraordinære gavene er så viktige at de ikke kan skjules. Går det ikke an å integrere slike gaver i kirkens arbeid og likevel være attraktiv for nye?


Du beskriver en situasjon som mange vil kjenne seg igjen i og en utfordring som er reell. Du har nok også rett i at teologien varierer mindre enn praksisen. De nyere pinsekirkene tror vi ønsker at gavene som er beskrevet i Bibelen skal blomstre. Vi tror at alle nådegavene er viktige, også de som kan sees på som ekstraordinære og som er fremmede for mennesker som sjeldent eller aldri går i slike kirker (tungetale, tydning, bønn for syke, kunnskapsord, profetier etc). 


Forsømmes

Det bør nevnes at ikke alle «gamle» pinsekirker har gudstjenester med sterke karismatiske innslag. Det er heller ikke et sterkt fokus på å dyrke fram bredden av nådegaver som nevnes i NT. Noen kirker fokuserer veldig mye på de ekstraordinære gavene, mens andre gaver forsømmes. Vi tror alle kirker bør understøtte utvikling og praktisering av alle de ulike nådegaver (også naturtalenter) fordi det er bibelsk og vi tror det bidrar til vekst. Det er dessuten ikke mange kirker som kan si at de har fått dette til på en god måte. Det er altså viktig at alle inntar en ydmyk og lærende holdning. 


Nyansert bilde 

Det er også viktig å få med seg at flere av de nye kirkene i pinsetradisjonen gradvis har endret seg, og bildet er nok noe mer nyansert i dag, enn for få år siden. En ser mer praktisering av ekstraordinære gaver som f.eks. kunnskapsord i gudstjenester i de nyere kirkene. Vi vil også påpeke at det er krevende å praktisere de ekstraordinære gavene i gudstjenestelivet da dette er et følsomt område. 


Vi har begge lang erfaring i pinsekarismatiske sammenhenger, og vi mener bestemt at det er gode grunner til å ha en klok og stødig ledelse av hvordan nådegaver praktiseres på ulike arenaer. Dette mener vi det også er bibelsk dekning for (1. kor. 14). I dette arbeidet er det viktig å utvikle en kultur hvor veiledning og korrigering er mulig. 


Til oppbyggelse 

Spørsmålet i denne artikkelen dreier seg om hvordan de nyere pinsekirker kan framelske utvikling og bruk av nådegaver i kirken og likevel være attraktiv for nye. Det er viktig å få med seg at alle gaver som beskrives i tekstene er relevante, ikke minst gjelder dette de ekstraordinære. De skal være til oppbyggelse av den enkelte og kirken. Det betyr imidlertid ikke at slike gaver bør brukes på samme måte på alle steder i kirkens liv. 


Vi erkjenner at det ekstraordinære gavene er fremmed for mange av «dagens mennesker» som kirken ønsker å nå med evangeliet, og vi tror ikke det er nødvendig å la dette fylle store deler av gudstjenesten. Likevel utfordrer til å være kreative og finne nye former hvor for å bruke slike gaver og i alle fall synliggjøre deres betydning og «ufarliggjøre» dem. 


Krever organisering

Forbønnshandlinger trenger ikke vare veldig lenge og kan skje på måter som gjør at de oppleves som naturlige i gudstjenesten. Vi har vært i moderne kirker med mange tusen til stede hvor det foregår forbønn for behov på en rekke punkter i kirken under en litt rolig felles lovsang på en 4-5 minutter. Det er fullt mulig, men krever god organisering. Har noen behov som krever oppfølging gjøres det senere og etter avtale. Mange bruker siderom til forbønn i slutten av gudstjenesten slik at den kan avsluttes innenfor en tidsramme som oppleves akseptabel av mennesker som besøker kirken. 


Videoklipp

I de nyere kirkene brukes ofte mye videoklipp. Ofte reklamerer slike klipp for framtidige begivenheter, men vi har sett at de også kan brukes annerledes. Vitnesbyrd, korte intervju, ulike bilder etc. som er godt planlagt kan bidra til å gjøre ulike gaver attraktive og hindre at de oppleves som sære og ekstreme. Vitnesbyrd om helbredelse, «forløsende ord i rett tid» eller hjelp i en vanskelig situasjon - eller hva de måtte være, kan virke motiverende og egner seg godt på storskjerm. En kan da klippe det slik at det ikke tar all verdens tid og slik at det viktigste innholdet kommer godt fram. 


Valg av arena

Det er viktig at en tenker nøye igjennom hvor mange og hvilke arenaer en har i kirken og hvordan de brukes. Om en velger å fokusere noe mindre på utvikling og bruk av nådegaver i gudstjenestene så bør det være sentralt på andre arenaer. Smågrupper, kveldsbibelskole, ukemøter, outreach-aktiviteter, organisering av ulike tjenestegrupper (lovsang, møteverter, omsorg/hjemmebesøk, mv. ), lederutvikling etc. skaper alle mulige arenaer for utvikling og bruk av nådegaver om en tenker grundig igjennom hvordan arenaene planlegges og gjennomføres. 


Publisert i Dagen 21.11.2017: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comentarios


RECENT POST
bottom of page