top of page

Kristen framgang i Indonesia

Skrevet 2015

Når jeg skriver disse ordene sitter jeg på kanten av et svømmebasseng i et amerikansk inspirert kjedehotell på den lille ferieøya Lombok i Indonesia. Jeg hører imamens bønnerop i høyttaleren fra nærmeste moske. Vi er midt i ramadan og dagens faste er nettopp over for de fleste.


Lombok er i hovedsak muslimsk. Det samme har det enorme øyriket Indonesia med mer enn 17500 øyer vært siden tidlig på 1600-tallet. Over 80 pst. av verdens fjerde mest folkerike nasjon med 255 mill. innb. er muslimer. Landet har verdens største muslimske befolkning.


Jeg har tatt min kone med til den lille øya for å nyte en tiltrengt ferie

midt i ei arbeidsøkt jeg har ved Gadjah Mada-universitetet i Yogyakarta på Java. Universitetet i Agder har samarbeidet med det største og beste universitetet i Indonesia i ca. 20 år.


Lombok ligger like ved den langt mer kjente ferieøya Bali som domineres av hinduismen. Det store Borobudur-tempelet på Java fra 900-tallet som lå begravd i lava i flere hundre år fram til tidlig på 1800-tallet og Pura-tempelet på Bali som minst er 2000 år gammelt vitner om en buddhistisk og hinduistisk storhetstid. I dag er mindre enn 2 pst hinduister og mindre enn 1 pst buddhister i Indonesia.


Som i Asia forøvrig har den kristne troen stor framgang. Kristne utgjør i dag kanskje 12 pst eller 30 mill. Ca. 4 pst av de kristne er romersk katolske. Snaut 2 mill. av dem bor på den vakre øya Flores hvor så godt som alle er katolske. Det anslås at 8 prosent er protestanter og en voksende andel av denne gruppen er karismatiske kristne.


Flere ulike religioner lever altså side om side i Indonesia. Stort sett går det bra. Landet ligger så langt nede som på 47. plass på den amerikanske lista til Åpne dører over land som forfølger kristne.


Likevel har det tidvis vært diskriminering og forfølgelse av kristne helt fra de første misjonærene kom til øyrike på 1600-tallet. Nederland begynte å kolonialisere Indonesia på 1700-tallet. Helt til de anerkjente Indonesias selvstendighet i 1949 hindret nederlenderne periodevis kristen misjon for dempe gnisningene med muslimene. Også nå er det en del episoder av forfølgelse.


En del av forklaringen på forfølgelsen i dag er radikalisering av muslimer og fremgangen til de kristne. Mange steder støtter lokale myndigheter opp om diskrimineringen av kristne og stikker kjepper i hjulene for deres virksomhet bl.a. ved å gjøre det vanskelig å få bygge kirker. Svært mange menigheter holder derfor til i bygg som ikke er godkjente.


Det er ingen tvil om at det er en vekkelse som pågår i Indonesia. Pinsekristne er en drivkraft i dette. Noen mener pinsevennene i dag utgjør mer enn 10 mill. Mange store forsamlinger med flere tusen medlemmer er etablert i de store byene som f.eks. i Jakarta på Java. Steve Strang, redaktør i det kristne magasinet Charisma hevder i en artikkel at så mye som 2 mill. blir kristne hvert år i Indonesia. Han referer til en muslimsk kilde som påstår dette i annonseringen av en «motkampanje». Av mange grunner er slike tall usikre, men kristentroen og spesielt pinsekristendommen vokser raskt i Indonesia. Det er det ingen tvil om.

Comments


RECENT POST
bottom of page