top of page

Alderen der troen testes

«Jeg har hørt at det er en stor utfordring å holde på de voksne ungdommene i menighetene. Mange forsvinner fra det kristne fellesskapet. Har menighetsdoktoren noen råd å gi for hvordan denne utfordringen kan møtes?»


Takk for ditt viktige spørsmål! I høst gikk det en debatt med utgangspunkt i at pinsepastor Egil Svartdahl kalte barnefamiliene for nøkkelgenerasjonen, og at det var viktig å tilrettelegge virksomheten og søndagens møter med den for øye. Vi deler Svartdahls syn på at barnefamiliene er en svært viktig ressurs i menighetene og at dette må synliggjøres.

En annen aldersgruppe i menigheten kan være like viktig, nemlig aldersgruppen mellom 18 - 29 år. Pastor Per Eivind Kvammen i Sentrumskirken i Sandens har gode refleksjoner om denne aldersgruppen. Det er en svært utsatt aldersgruppe, for mange forlater menighetsmiljøene i nettopp den alderen.


Forsvinner

La oss nevne ett av mange eksempler som illustrerer dette: Lyngdal Misjonsmenighet har i mange år drevet et enestående godt barne- og tenåringsarbeid. Det samles ofte 130 tenåringer hver fredag kveld til det som kalles «Åpent Hus». Arbeidet er imponerende. Men de aller fleste ungdommene forsvinner fra miljøet etter at de har passert videregående skole. En forklaring kan være at mange reiser bort i forbindelse med utdannelse. Men det er ikke hele forklaringen.


Heldigvis startet Misjonsforbundet opp en virksomhet som retter seg inn på aldersgruppen 18 - 25 år. Den virksomheten fikk navnet «Touchpoint». I dag har Lyngdal Misjonsmenighet et arbeid som samler rundt 70 ungdommer i alderen 18-25 år annen hver søndag kveld.


Litt statistikk. I en undersøkelse fant forskere fra Barna-instituttet i USA at 59 prosent av 18-29-åringene (gjerne kalt Millennials) som har hatt et regelmessig menighetsliv forlater kirken. 38 prosent har gjennomgått en periode hvor de virkelig har betvilt sin tro. 21 prosent sier at troen ikke lenger gir noen mening for dem. Barna-instituttet mener aldersintervallet 18-29 år er en sårbar frigjøringsfase og en tid der troen testes. Tvil og fristelser er de største faktorene til frafall.


Mange flytter også ut av hjemmet i denne alderen. Forpliktelsen og ansvaret man hadde i sin hjemmemenighet, byttes ut med frihet og et helt nytt miljø der man ikke lenger har ansvar. Man studerer. Man får nye impulser. Troen blir utfordret.


De som blir

Dersom tenåringene kun har fått med seg en «lightutgave» av troen, en lett og overfladisk variant, har man ikke mye å bygge på når man skal stå på egne bein. Derfor må denne aldersgruppen prioriteres og brukes! Først og fremst må de få en personlig og nær relasjon til Jesus. Uten at Jesus får prege dem, vil mange droppe ut før eller senere.

Barna-forskerne finner dessuten at ungdommer i alderen 18-29 år oftere forblir i en menighet:


• Dersom de utvikler personlige vennskap i kirken.

• Lærer hvordan de som kristne kan bidra positivt i samfunnslivet.

• Får frihet til å bruke sine evner i kirken (med klok veiledning).

• Utvikler forståelse for sitt kall til yrkeslivet


Jojo

Alle grupper i en kirke er like viktige. Derfor ønsker ikke vi å sette en gruppe opp mot en annen. Men aldersgruppen som vi setter fokuset på i dag, er helt avgjort en spesielt utfordrende gruppe. Derfor bør ledere i kirken sette seg ned å samtale om hvordan denne aldersgruppen kan bli ivaretatt og inkludert.


Ungdomsarbeid er ikke først og fremst en jobb for single, unge voksne. Single blir nemlig ofte gift og får sine egne familier, og unge voksne reiser gjerne ut for å studere. Dermed går ungdomsarbeidet som en jojo. Ungdomsarbeid må bygges på etablerte mennesker og familier med et hjerte for neste generasjon og vilje til å investere i den.


Publisert i Dagen 14.04.2015: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen


Comments


RECENT POST
bottom of page