top of page

Street smart

«Det skrives helt sikkert mye fornuftig om ledelse av kirker. Jeg synes likevel det er mange kirker som ikke følger alle rådene deres, men som likevel vokser. Hva er årsaken?»

 

Det store spørsmålet er hva som bidrar til vekst i en lokal kirke. Dypest sett er det Den Hellige Ånd som gir vekst. Bønn er et av de «usynlige» forhold som vi er overbevist om er viktig for vekst i kirken. At en kirke vokser uten at det ser ut til at den tar særlig hensyn til rådene om hvordan en leder og organiserer, kan være forårsaket av slike «åndelige» forhold som er «usynlige» og veksten kan komme uten at ekspertenes råd blir fulgt.


Det er imidlertid et poeng til som vi tror kan bidra til å svare på ditt spørsmål. Vi snakket nettopp med en tidligere ungdomspastor som hadde lykkes i arbeidet med å bygge opp et stort ungdomsarbeid i en lokal kirke. Han sa følgende: «Vi lyktes fordi jeg besøkte skoler i området hele tiden. Jeg holdt andakter der det var mulig og ellers hang jeg på skolene i «storefri» så mye jeg kunne». Vedkommende ungdomspastor forstod betydningen av å evangelisere der hvor ungdommene faktisk befinner seg, men vi tror det er noe mer å si om dette.


Praktisk kompetanse

Kanskje kan begrepet «street-smart» hjelpe oss her. Det dreier seg om å ha praktisk mer enn teoretisk kompetanse. Denne kompetansen læres snarere «på gata» enn i klasserommet. En «street-smart» person har en spesiell eller litt vridd bevissthet om hvordan en skal ha framgang i en hvilken som helst situasjon, spesielt når en lever eller arbeider i vanskelige omgivelser. Slike personer har mye sunn fornuft og vet hva som skjer rundt dem og hva en må forholde seg til i det daglige. Vedkommende kan håndtere ulike situasjoner, forstår ulike grupper av mennesker og hvordan man bør opptre når man er i nærheten av dem. En «street-smart» lever gjerne i en sinnstilstand som i mindre grad er påvirket av omgivelsene enn det som er normalt.


Bli venner

Ungdomspastoren vi refererte til kunne neppe så mye om hva bøkene sier om hvordan en leder, organiserer, utvikler visjoner og strategier. Han hadde derimot en enkel forståelse av situasjonen han arbeidet i og hvordan han skulle få noe til å skje. «Skal det komme flere ungdommer til kirka, må jeg være der de er, jeg må forstå dem og jeg må bli venner med dem». Da er ikke bare et besøk i «ny og ne» tilstrekkelig. Vi tror det er viktig å oppøve en bevissthet om det som skjer i de nære omgivelsene. Uten at en forstår det som skjer er det vanskelig å gjøre noe med det.


Mye av det som skjer og hvordan dette håndteres finnes ikke i bøker. Det er likevel helt avgjørende for om man takler situasjoner riktig og gjør smarte valg. Det er heller ikke så enkelt å spørre kollegaer om hva en skal gjøre fordi «street-smartness» ikke alltid er noe en selv er bevisst på. Det er implisitt kunnskap som det ofte er vanskelig å gjøre eksplisitt ved ord som andre forstår. Kan en likevel gjøre noe for å bli mer «street-smart»?


Ikke vike unna

Vi tror det blant annet handler om å ikke vike unna når en er i stressende og ukomfortable situasjoner. Snarere bør slike situasjoner oppsøkes. Det er gjerne da læringsmulighetene er størst. Det er også viktig å omgås ulike mennesker og situasjoner. Da kan en bli bedre til å se saker fra ulike vinkler og forstå tankene som ligger bak ulike handlingsmønster hos andre. Dette betyr at man må gå inn i situasjoner, handle og forsøke å forstå hva som hendte. Over tid så kan en trolig forbedre sine evner til å forstå ulike situasjoner og handle riktig. Det handler kanskje litt om å utvikle en god intuisjon.


Det sies at ledelse dreier seg om å skape retning på arbeidet gjennom utvikling av visjon og strategi, ved å organisere kirken og gjennom å lede gjennom andre mennesker. Dette er viktig for ledere. Likevel er det noe som mangler i et slikt resonnement. Det kan bli litt som å lede med en «fjernkontroll». En vil ikke utvikle gode mål og strategier, og en vil ikke lede godt om man ikke også er der det skjer og forstår hvorfor det skjer. Om en skal styrke ungdomsarbeidet i en menighet, må en få det som skjer i ungdomsarbeidet «under huden» før en blir i stand til å påvirke arbeidet på en slik måte at det treffer de ungdomsgruppene en ønsker. Om en skal påvirke sang og musikk, må man forstå de som arbeider med det og de som skal høre på før en kan gjøre noe med det. Forskjellen på hva som er riktig og hva som er feil er ofte små. Da er god forståelse av situasjonen viktig.


Kunnskap om ledelse

Kunnskap om ledelse og organisering er viktig, spesielt om man har et langsiktig perspektiv. Lite gjennomtenkte strategier og dårlig organisering kan ha stor betydning på lang sikt. Det kan for eksempel hindre at kirker bryter gjennom vekstbarrierer. Ungdomspastoren som vi nevnte, vil neppe lede ungdomsarbeidet til mer enn 100-120 ungdommer om han ikke endrer atferden. Det er nødvendig å lede gjennom andre og organisere godt, men vi tror likevel samtidig at det det er viktig å være tett på og «street-smart» også om man leder store kirker i alle fall på de områdene en vil forandre.


Publisert i Dagen 15.11.2016: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page