top of page

Hjelp, folk uteblir fra kirken!

Mange har opplevd at folk har sluttet å gå i kirken da korona-tiltakene startet i mars. Nå er det vanskelig å få folk tilbake til kirken. Hvordan skal vi forholde oss til dette?


Ja, vi har hørt at det er en utfordring at folk ikke er kommet tilbake til kirkene slik oppslutningen var før pandemien. Noen hevder at kanskje bare 50 prosent er kommet tilbake. Tallene varierer selvsagt fra sted til sted.


Vi tror det er viktig å forkynne for folk at det er viktig å ha gode vaner. Kanskje er vi redde for at folk skal reagere negativt på formaninger, for frelsen er av bare nåde, og så vil vi ikke være formanende og «loviske». Dermed kvier enkelte seg for å løfte fram viktigheten av den gode vanen. Men det er ingen motsetning mellom at troen og frelsen er av nåde og at vi samtidig har gode vaner og går regelmessig til kirken. Bibelen har mange eksempler på den gode vanen:


«Lær den unge tidlig hvordan han skal leve, så vil han fortsette med det selv når han blir gammel:» Ordsp 22,6.


VANER FORTELLER HVA SOM ER VIKTIG


Våre vaner viser hva som er viktig og hva vi prioriterer. Dårlige vaner gir også signaler. «Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane.» Hebr 10,25. Det kan dessverre også bli en vane å ikke komme til Guds hus.


Paulus sier at de gode vaner kan bli ødelagt: «La dere ikke føre vill! Dårlig selskap ødelegger gode vaner.» 1 Kor 15,33.


Profeten Daniel i GT er et strålende eksempel på gode vaner, Dan 6,11: «I salen ovenpå, med vinduene åpne mot Jerusalem, bøyde han seg på sine knær tre ganger om dagen og ba og lovpriste for sin Gud, slik han hadde gjort hele tiden.» Daniel gjorde det han hadde gjort hele tiden.


Det står at Jesus gikk av sedvane til synagogen på sabbaten. Synagogen var deres kirke. Luk 4,16. Det var ikke en følelsessak for han, men en fast vane.


Paulus dro til synagogen da han var på reise, se Apg 17, 1-3.


FASTE BØNNETIDER


Jødene hadde faste bønnetider. I Apg 3 står det at Peter og Johannes dro opp til templet til bønnens time, den niende. Jødenes bønnetider var: Morgen, ettermiddag og kveld.


Hva kan vi så lære av disse eksemplene? De f leste av oss trenger faste regler og gode vaner. Det skaper stabilitet og forutsigbarhet. Så kan vi selvsagt gjøre noen unntak når det trengs, men gode vaner er viktig.


Det utfordrer oss som driver med kirke at vi lager gudstjenestene så relevante og så matnyttige at det blir vanskelig for folk å være borte. Godt fellesskap og en opplevelse av Jesus nærvær, vil trekke folk tilbake.


LOJALITETEN ER STOR


Lojaliteten til våre kirker er relativt stor. Så må vi også forstå at noen er engstelige for å samles i kirker i disse koronatider. Pandemien er ikke over enda. Det må vi ha respekt for. Vi anbefaler likevel kirker å arrangere gudstjenester der en kan få det til innenfor lovens rammer. «Streaming» for dem som ikke kan eller vil delta er et godt alternativ.


Vi er av den oppfatning at det ikke nytter å mase på folk. Tal godt om menigheten og skryt av det som skjer. Vis omsorg for de som ikke kommer. De må for all del ikke føle en klam hånd fra en misfornøyd kirke. Vær positiv i møte med menighetsmedlemmene, så tror vi at det vil varme og bære gode frukter.


Kirken vil overleve korona-epidemien - det er vi overbevist om!


Dagen. Publisert på trykk 24.11.2020

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page