top of page

Ung pastor i en tradisjonell kirke

Vi har ansatt en pastor på 25 år. Vedkommende har et voldsomt driv og store ambisjoner på kirkens vegne. Noen av oss er litt engstelig for grove feilskjær. Hva gjør vi?


En god del positivt skjer for tiden. Flere unge tar utdanning innrettet på pastoryrket. Det er lenge siden så mange har søkt seg inn på slike studier i alle fall i frikirkeligheten. En av oss underviser noen av disse og det er særdeles interessant. I en forelesning ble en tradisjonell pinsekirke som hadde vært på jakt etter pastor nevnt. Studentene ble så spurt om de hadde søkt og om de kunne tenke seg å søke, men det var liten interesse for det i gruppen på ca. 20 studenter.


60-ÅRINGENE FORTSETTER Å BESTEMME?


Flere årsaker ble gitt til den manglende interessen. En av den var frykt for å havne i en situasjon hvor de som pastor bare måtte utføre det 60-åringer bestemte. Å få gjort endringer i en slik situasjon er slettes ikke lett, mente noen av dem. Studenter som ønsket å arbeide i kirke var altså skeptiske til å gå inn i en tradisjonell kirke.


Med denne beskrivelsen i tankene har vi ref lektert litt over hva vi gjør når unge ledere ansettes som pastorer i våre kirker? Lar vi dem lede kirken eller begrenser vi dem så mye at de ikke får tilstrekkelig arbeidsrom til å skape nødvendig endring i kirken?


BREMSEKLOSSER


Det er ikke enkle svar på disse utfordringene. Det er mange gode grunner til at kirker trenger en driftig leder som vet hva han vil med sitt lederarbeid. I noen mindre kirker kan nok ledelse av kirken gjøres på frivillig basis, men kirka skal ikke være stor før det er nødvendig med ansatte ledere. Frivillige vil sjeldent klare å håndtere lederoppgavene som en kirke over 40-50 gudstjenestedeltakere medfører og de vil raskt kunne bli flaskehalser i utvikling og vekst.


Samtidig er erfaring, visdom og god situasjonsforståelse nødvendig. Av og til mangler unge ledere noe av dette. Hva gjør vi med lang erfaring og mange lederverv bak oss når vi får en ung å uerfaren kirkeleder inn?


HJELP UNGE TIL Å LEDE


Vi tror det er viktig å rekruttere unge ledere i våre kirker og vi tror det er viktig å legge godt til rette for at de skal utvikle god forståelse av kirken de skal lede og god dømmekraft uten at energien og drivkraften deres kverkes. Vi har noen råd til slike som oss godt voksne:


1. Invitere unge søkere når stillingen bekjentgjøres.


2. Snakk nøye med potensielle unge søkere i tilknytning til ansettelsen for å kalibrere forventinger.


3. Lag en oppfølgingsplan som dere blir enige om i forkant av tilsettingen. Det er ikke dumt å knytte den unge lederen til en eller to mentorer (med regelmessige møter). De kan med fordel være en del av en annen kirke, men det er viktig at den unge pastoren og kirka som vedkommende arbeider i har tillit til mentorene.


4. Om den unge pastoren kan ha utbytte av noe utdanning så legg til rette for noe deltidsstudier.


5. Forsøk å lage en prosess for delegering av myndighet til den nye pastoren slik at vedkommende vet hvordan ansvaret skal øke over en ett- til toårsprosess.


6. Forbered kirken på at når en ung leder rekrutteres så vil ikke alt bli som før. De må forvente forandringer.


7. La pastoren få en klok kontaktperson (en slags fadder) i kirka som vedkommende kan snakke til jevnlig om vanskelige saker. Gjerne en som ikke har verv nå, men som har hatt det tidligere og som derfor har relevant erfaring.


IKKE ANSETT UNGE HVIS...


Hvis man ikke ønsker at kirken skal forandres anbefaler vi ikke å ansette en ung leder. Unge ivrige ledere er blitt det fordi de brenner etter å se at nye blir kristne og en del av kirken de bygger. De vil tiltrekke seg mennesker i yngre aldersklasser og da må de få mulighet til å legge til rette for det.


Om kirken skal få fullt utbytte av en ung leder, må den tåle at kirken forandres. Kanskje det er lurt at en frivillig tar et spesielt ansvar for å tilrettelegge for noen egne aktiviteter for de godt voksne slik at de ikke føler seg forsømt.


TÅLE FEILSKJÆR


Uansett og hvor godt man forbereder seg på et slikt pastorskifte så vil det komme utfordringer for den unge lederen. Pastoryrket er tøft. Den unge pastoren må sikres god og kontinuerlig oppfølging og en må rett og slett tåle en del feilskjær.


Dagen. Publisert på trykk 28.04.2020.

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comentarios


RECENT POST
bottom of page