top of page

Selvoppfyllende profetier

Hva skal jeg gjøre for å få medarbeidere i kirken til å yte sitt beste?


Dette er et stort spørsmål, og det finnes mange ulike forhold som påvirker innsats. Det er viktig at man skaper tro på at kirkens arbeid er viktig. Selvfølgelig er det viktig å legge godt til rette slik at mange kan få brukt sine menneskelige og åndelige gaver. Det er viktig å være et godt forbilde og det er viktig å tilrettelegge for læring og så videre.


Pygmalion

I denne artikkelen skal vi se på ett bestemt forhold. Vi har kalt artikkelen for «selvoppfyllende profetier» med en hensikt. Artikkelen handler om betydningen av å formidle høye forventninger til medarbeidere fordi det fører til at medarbeiderne strekker seg og gjør en bedre innsats med bedre resultater.


Begrepet som brukes i faglitteraturen er «pygmalion ledelse». Dette forskningsfeltet begynte i pedagogikken. Man undersøkte hvilken effekt formidling av høye forventninger har på prestasjonene til skoleelever.


Senere har man studert dette fenomenet i organisasjoner. Spørsmålet ble da hvordan ledere kan bidra med høye forventninger for å styrke mestringsevne og prestasjoner hos medarbeidere i organisasjoner.


Nå studerer man også hvordan formidling av forventninger kan endre og forbedre atferden til de man omgås. Da utvider man ledelsesbegrepet til å gjelde innflytelse generelt.


Hvorfor høye forventninger?

Tanken er at man gjennom å formidle høye forventninger, påvirke atferden til de man kommuniserer med ved å styrke mestringsevne. Dette forbedrer så atferd og prestasjoner hos de man har innflytelse på. Dette er i tillegg en selvforsterkende sirkulær prosess hvor formidlingen av forventninger fører til bedre prestasjoner og nye og enda høyere forventninger. Slik forsterkes effekten av pygmalion ledelse gradvis.


Mestringsevne kan knyttes an til tre forhold: Det første forholdet knytter an til en indre trygghet på at jeg har det som skal til i meg: «Jeg kan mestre oppgavene mine!»


For det andre dreier det seg om at jeg tror at virkemidlene jeg har tilgjengelig er tilstrekkelige til å gjøre det jeg skal.


For det tredje dreier mestringsevne seg til en tro på at kreftene i omgivelsene i større grad støtter det jeg vil gjøre enn de hindrer det.


Vi må formidle høye forventninger til medarbeiderne våre. Det er bibelsk.


Mestringsevne fra Gud

Når en formidler høye forventninger til medarbeidere, er det viktig å adressere alle disse elementene i mestringsevnen vår. Sagt på en litt annen måte må man skape forventninger som gir medarbeiderne tro på at de kan, at virkemidlene - selv om de er begrensede - er tilstrekkelige og at omgivelsene - om de yter motstand - så er vi i stand til å mestre dem.


Hva betyr så dette i en kirkelig kontekst?


For det første er det noe kristelig ved denne tankegangen. Vi har det som skal til for å bygge kirke og tjene i Guds rike. Hver enkelts utrustning og gaver er tilstrekkelige.


De menneskelige og åndelige virkemidlene vi har fått er også mer enn nok. Vi har forstand, vi har fått og utviklet ferdigheter, vi har fått kraft fra himmelen, og vårt arbeid i Guds rike er tilstrekkelig til at stadig flere blir disipler, til at kirker vokser og til at Guds godhet vinner fram selv om omgivelsene stritter imot.


I oppfyllelse

Det er ikke uansvarlig å formidle og skape høye forventninger hos medarbeidere. Vi må ikke la frykt for forventningspress gjøre at vi ser bort fra virkemidler som vi med ganske stor sikkerhet vet at skaper større mestringsevne.


De fleste av oss har et stort uutnyttet potensial som kan frigjøres om vi får tro på muligheten til det. Selvfølgelig må vi hindre at følelsen av mestring blir så stor at den går over i arroganse og overmot, men det er stort sett ikke problemet. Vi må formidle høye forventninger til medarbeiderne våre. Det er bibelsk. Så vil resultatene av vårt arbeid bli bedre. Profetien blir selvoppfyllende.


Dagen Pluss. Publisert på nett 07.04.2022

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comentarios


RECENT POST
bottom of page