top of page

Hvorfor slutter pastorer? - Del 2

En svensk avis skriver at pastorer i pinsebevegelsen avslutter tjenesten tidlig. Trolig er det slik hos oss også. Hva tror dere årsaken til dette er?


Som vi viste i den foregående artikkelen, er det trolig for mange pastorer som slutter tidlig. At noen slutter er naturlig, men det er trolig for mange som velger å avslutte sin tjeneste. Det er mange årsaker til dette og flere av dem er spesielle og knyttet til en bestemt situasjon, men det finnes nok også noen fellestrekk.


Vi så i den foregående artikkelen på konflikter mellom grupper i kirken knyttet til forandring og beskyldninger om maktmisbruk og kontroll. Dette er viktige årsaker til at pastorer slutter, men det er også flere. I denne artikkelen nevner vi følelse av å stå alene, ugunstig arbeidsforhold knyttet til lønn og arbeidstid, og ønske om å ikke flytte.


FØLER SEG ALENE


Det er vårt inntrykk at en god del pastorer føler seg alene. Det er ofte bare én eller to ansatte i kirken og de er lite sammen med andre «kollegaer». Dessuten skal de lede en kirke med litt ulike interesser og det er vanskelig å drøfte vanskelige og sensitive saker med kirkens egne medlemmer. Da kan fort rykter bre seg og problemer forsterkes. Dette skaper en ensomhetsfølelse. Hva kan vi gjøre med dette?


Det er viktige at en tar sjansen på å snakke med noen om de utfordrende temaene. Rådet vårt er å skaffe seg gode venner utenfor kirken som er vant med å lede og som er i stand til å forstå vanskelige lederutfordringer. Det er viktig at man etablerer relasjoner før situasjoner oppstår som man er trygge på, som motiverer og som bidrar til at man må strekke seg og bli bedre som leder.


Vi tror også det er viktig å delta på seminarer og konferanser for å få påfyll og for å etablere bekjentskaper som kan tilføre nye perspektiver og ideer. Noen av disse bekjentskapene kan etter hvert utvikles til motiverende vennskap.


For styret i kirken er det viktig å legge til rette for at pastorene utvikler gode relasjoner og får delta i konferanser. Kirken kan også tilrettelegge og fordre at pastorer går inn i varige relasjoner med en eller to mentorer.


EGEN STAB


Noen større kirker etablerer nye kirke-kampuser og bygger opp større staber som møtes jevnlig. En styrke ved slike kirker er at medarbeiderne kommer inn i forpliktende relasjoner med flere ansatte, men også i slike kirker er det gunstig å delta i konferanser og bygge nettverk utenfor egen kontekst. Det gir alternative perspektiver og det kan styrke innovasjon og endringsevne i kirkene de leder eller er medarbeidere i.


FLYTTING


En del medpastorer og ungdomspastorer er rekruttert lokalt og er gjerne etablert seg i lokalsamfunnet. Disse slutter ofte etter noen år. Årsakene er bl.a. at det ikke er noe ledig hovedpastorstilling på hjemstedet uten at den nåværende pastoren slutter. Dette er det ikke så mye å gjøre med, men om disse medarbeiderne får mulighet til å ta en eller annen form for pastorutdanning ved siden av arbeidet og om de hver åt får delta i noen konferanser, etc., så kan det tenkes at de i større grad utvikler et ønske om å bli pastor et annet sted, når de slutter i sin lokale kirke.


ARBEIDSFORHOLD


En del pastorer gir tilbakemelding om at dårlig lønn og ubekvem arbeidstid er vanskelig for familien. Arbeidstidsutfordringene er særlig vanskelig å forene med et ansvarlig familieliv.


Flere kirkesamfunn har innført gode normer for lønn. Vi tror det er viktig at pastorer får en akseptabel lønn som tilsvarer nivået i sammenlignbare yrker. Det bidrar til at pastorene ikke må rette unødig mye oppmerksomhet mot å «få endene til å møtes».


Det er vanskelig å organisere og planlegge arbeidsuka for pastorer fordi det ofte skjer noe uforutsett. Samtidig er det helt nødvendig å sikre at man arbeider med det som er viktigst og at tiden fordeles mellom arbeidsoppgave på en måte som er riktig for kirkens utvikling. Pastoren bør derfor ha ukes-, måneds- og årsplaner slik at man bruker tiden på en god måte og slik at man kan planlegge fritid (ukentlig fridag, frikvelder, frihelger, ferier, etc.) For å få dette til må kirken legge til rette for å kunne håndtere akutte situasjoner uten at pastoren må reise hjem fra ferie eller droppe sin fritid. Vi foreslår at pastoren sammen med styreleder legger en plan for pastorens tidsbruk og hvordan akutte situasjoner skal ivaretas. Samarbeid med andre kirker eller utrustning av frivillige er begge gode alternativer for å kunne håndtere akutte situasjoner. Dette bør kommuniseres med kirkens medlemmer slik at de vet hva som skjer når slike situasjoner oppstår.


Dagen. Publisert på trykk 23.06.2020.

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page