top of page

Ekko eller veiviser?

Jeg synes så mange kirker tilpasser seg samtiden alt for lett. Skal vi ikke stå opp for det vi tror på?


Altfor ofte har kirken blitt et ekko enn en røst i samtiden, proklamerte Martin Luther King Jr. Han syntes som deg at kirken tilpasset seg samfunnet alt for kjapt i stedet for å vise vei. Vi er enige i at dette i for stor grad skjer. Når samfunnet endrer verdier og holdninger følger kirken alt for ofte etter uten at Bibelen er veiviseren.


Dette har vi dessverre sett på mange områder de siste årene. Samfunnet og ikke Bibelen blir for ofte det som preger kirken. Redselen for å framstå som «politisk» ukorrekt og annerledes synes å ære sterkere enn ønsket om å holde seg til Skriften.


GUDS VILJE MÅ FÅ GJENNOMSLAG


De som har lest menighetsdoktoren de siste årene vet at vi mener at det er viktig at kirken kommuniserer bedre med den sekulære verden. Vi har skrevet om betydningen av relevans mange ganger. Likevel, det aller viktigste for kirken er ikke å kommunisere bedre. Det viktigste å la Guds vilje få gjennomslag i våre og kirkens liv. Vi må med Guds hjelp pushe tilbake mørket i oss om vi skal gjøre det samme i verden. Hvis vi selv bestemmer over våre egne liv så vil vi ikke la Guds vilje skje gjennom oss hverken som enkeltpersoner eller som kirke.


FAMILIE OG EKTESKAP


De siste årene har bibelske holdninger til familie og ekteskap blitt utfordret av storsamfunnet. Den Norske Kirke har på en dramatisk måte endret sitt syn på dette området på meget kort tid. Frykten for å ikke være stuerene ser også ut til å vinne terreng i noen frikirkelige miljøer.


Det er ikke bare på dette området kirken tilpasser seg. Mange kirker er stille i abortsaken. At tusenvis av barn i mors mage tas av dage hvert år snakkes det lite om. I stedet hører vi stadig vekk tvetydigheter om at det er vanskelig å se alternativer til dagens lov og praksis. Kjære leser, nesten alt er bedre enn dagens lov og praksis! Vi begår for tiden et horribelt overgrep mot ufødte barn. Det kan oppleves som om mange tenker at saken er tapt.


Det kan vi ikke tillate oss fordi mennesket fra unnfangelsen har en uendelig verdi. Historien har lært oss det ukristelige i å overse grove overgrep.


Som kristne må vi også vise stor vilje til å hjelpe mennesker i nød fordi de er fattige, flyktninger eller har utfordringer på andre områder. Vi kan ha ulike syn på hvordan dette gjøres, men viljen og engasjementet i arbeidet for de som strever må være viktig.


ÉN VEI?


Også på det teologiske område er det forhold vi snakker lite om. At det bare er en vei til frelse mener de fleste kristne, men mange er svært forsiktige med å si det. Livets alvor med to mulige utganger er mange meget forsiktig med å snakke om selv om Bibelen er helt klar på dette området. Flere områder kunne nevnes.


Kirken skal ikke være et ekko av samfunnet, men en røst i tiden som viser vei. Først og fremst veien til frelse, men oppdraget vårt er også å påvirke samfunnet vi lever i med kristne verdier. Hvordan skal vi gjøre det?


MÅ BETALE PRISEN


Vi må være villig til å betale prisen med å være annerledes. Vi skal selvfølgelig gjøre dette på en fin og respektfull måte, og ikke slik vi ser mange gjøre det på sosiale medier! Evangeliet om frelse gjennom Jesus må alltid være det viktigste, men taushet eller å være et ekko av samfunnsånden vil reduserer kraften i våre kirker.


1. Peter 3.14-16 understreker betydningen av å ære frimodig i ydmykhet. Vi må møte mennesker på en annen måte enn det som er vanlig i samfunnet. Vi må med andre ord være annerledes også i måten vi står opp for Guds Ord på. Vår framgangsmåte og reaksjoner må heller ikke være et ekko av den tiden vi lever i. Vi må ha en framtoning når vi møter verden som reflektere de verdiene som er sentrale i Bibelen. Ikke minst gjelder det å være preget av Guds kjærlighet, nåden og sannheten!


Dagen. Publisert på trykk 12.03.2019.

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page