top of page

Skal Israel feires i kirken?

«Staten Israel er 70 år i disse dager. Dette markeres i flere sammenhenger, særlig blant interesseorganisasjoner knyttet til Israel. Bør dette markeres i våre kirker?»

 

Et jubileum som Israel i disse dager feirer er en fin anledning til refleksjon. Jubileer gir en naturlig anledning til å se bakover og fremover. 


Jødefolket har en sentral plass i den kristne troen. Det var i Israel det startet. Gjennom GT og NT leser vi om Guds utvelgelse av jødene. Gud kunne valgt et annet folk med en annen adresse, men han valgt dette folket og landet: «Ikke fordi dere var større enn alle andre folk var det at Herren hadde dere kjær og utvalgte dere - for dere var de minste av alle folkene - men fordi Herren elsket dere, og fordi Han ville holde den ed Han hadde sverget deres fedre.» Se 5Mos 7, 6 - 9. 


Det er spesielt at da Gud sendte sin enbårne sønn, ble han båret fram av ei jødisk jente og født i Israel. De første disipler var alle jøder. Kirken ble født i Jerusalem. Bibelens bøker er i hovedsak skrevet av jøder. Vi har med andre ord en sterk arv knyttet til dette land og folk. 


Israel er et under 

I nesten to tusen år levde dette folket i landflyktighet. Det skulle vært mer enn nok tid til å utvanne og utradere folkeslaget. Men jødene ble aldri utryddet, selv om seks millioner jøder ble drept under 2. verdenskrig. For 70 år siden ble nasjonen Israel som det ble profetert mange århundrer tidligere, proklamert og opprettet som et Guds under og som svar på manges bønner. I 70 år har dette landet levd i en krigssone omringet av naboer som har ønsket å utrydde dem. Verdensopinionen har som oftest snudd ryggen til dem, men dette lille landet på størrelse med Hedmark fylke, har overlevd og står oppreist til tross for stor motstand. 


Hvis vi tror på profetordet i Bibelen og Paulus tolkning av Israel i Romerbrevet kapittel 9-11, er både kirken og jødefolket utvalgt av Gud og har sin spesielle plass. Av denne grunn er det naturlig at vi takker Gud for dette folket og landet både generelt - og når landet nå har jubileum. 
For lite fokus

Vi synes at det er for få møter i kirker som fokuserer på profetordet om Israel og betydningen av dette for oss som kristne. Forkynnelsen om Israel er blitt meget forsiktig mange steder. Dessverre er det de mange som er svært kritisk til Israel som setter en annen agenda enn den som Bibelen har. Israel blir omgjort til et «politisk problem» og «politisk korrekthet» blir viktigere enn hva Bibelen sier. 


Nå kan temaet Israel og jødefolket dras for langt i noen få sammenhenger. Men hovedutfordringene i kirkene våre er imidlertid ikke overdrivelsene, men mangel - og vi tror - frykt for å snakke om temaet. 


Snakk om Israel

Det er bra at det finnes organisasjoner som har det som sin hovedoppgave å arbeide for Israel. Men dette bør også være en sak i de lokale kirkene. Det er ikke feil å snakke om Israel og jødefolket i kirken. Vi må gjøre det selv om det ikke er «korrekt». Vi kan ikke svikte dem når det er vanskelig for oss. Det er mye vanskeligere for dem. 


Hva kan en så si? Vi mener at det er viktig med en sunn og god bibelutleggelse om dette viktige temaet. Kristne må få tilstrekkelig forståelse for hva Israel betyr som oppfyllelse av profetord og som tegn på at Jesu gjenkomst nærmer seg. Det er også viktig at vi forstår jødefolkets betydning for vår frelseshistorie. 


Det er fullt mulig å snakke om Israel uten å måtte være enige eller gå god for alt staten Israel gjør. Det er også fullt mulig å snakke om Israel og samtidig vise Guds kjærlighet til andre folk. Vi mener imidlertid at det er viktig å anerkjenne Israels rett til å eksistere og deres rett til å forsvare seg. 


Be for Israel under gudstjenester. Landet og folket trenger det. På grunn av dette folket kom frelsen til oss andre - Han som vil at alle mennesker skal bli frelst! 


Publisert i Dagen 29.05.2018: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Kommentarer


RECENT POST
bottom of page