top of page

Neste skritt for Guds folk

En sterk bølge har endret og fornyet tusentalls av kirker i Vesten. Søkersensitive gudstjenester og relevans er stikkord. Er det noe nytt på gang?


Ja, vi tror noe er på gang. Vi påberoper oss ikke en profetisk åpenbaring. Likevel tror vi at det vi skriver er viktig.


Ikke passé

Vi tror at en ny bølge er på gang, men det vi har lært til nå er likevel ikke passé. Det er fortsatt riktig å gjøre evangeliet tilgjengelig for folk på en måte som knytter an til deres livssituasjon.


Det betyr at språk, eksempler, musikk med videre fortsatt bør tilpasses de vi møter i samtidens ulike kontekster.


Dessuten må innholdet i det vi formidler være forankret i Bibelen. Om vi justerer innholdet slik at det passer samtiden bedre, vil budskapet miste sin kraft. Vi må ikke forandre Bibelen, den skal forandre oss. Vi må altså være tro mot Guds ord og vi må forstå dem vi skal formidle det til.


Fellesskap

Hva er så på gang? Det er noe vi alltid har ment var viktig. Likevel tror vi at det nå virkelig må endre måten vi arbeider i kirkene våre på. Det dreier seg om relasjoner og om å bygge fellesskap eller «communities».


Du tenker kanskje at dette har noen sagt før oss. Det er riktig, men vi tror likevel at det nå er et sterkere behov enn noensinne for å gjøre dette om vi skal vinne og bevare dem som vokser opp.


Ensomhet

Når vi har snakket om ensomhet i kirken, har det tidligere i stor grad vært knyttet til eldre og syke. Vi har hatt egne besøkstjenester. I dag føler mange unge mennesker det samme.


Røde Kors viser dette i en nyere norsk undersøkelse. De siste ti årene har ensomheten økt drastisk blant unge, og sju av ti i aldersgruppen 13-19 år sier i dag at de er ensomme (rett før lockdown).


Ensomheten er synliggjort og forsterket av pandemien, men den inngår i en langsiktig utviklingstrend.


Nye medier

For en del år siden brukte den daværende finske mobilgiganten Nokia slagordet «connecting people» om sine innovasjoner.


Paradoksalt nok har det som skulle knytte oss nærmere hverandre som datamaskiner, internett, sosiale medier og smarttelefoner trolig også fjernet oss fra hverandre. Vi har nok fått flere bekjentskaper, men færre venner.


Millioner av gutter sitter på gutterommet til de passerer 30 år og gamer med mennesker de aldri har truffet, og millioner av jenter bruker det meste av sin fritid på å vise fram hvor flotte de kan framstå på Instagram, Tiktok og Snapchat.


Hensikten er ikke å fordømme alt dette, vi betviler på ingen måte at det kan være gøy både å game og være på sosiale medier. Vi tror til og med at kirken kan anvende slike trender i sitt arbeid.


Vi må ikke forandre Bibelen, den skal forandre oss.


Bygge fellesskap

Likevel må vi ta ensomheten og behovet for fellesskap på alvor. Vi må tenke grundig igjennom hvordan vi kan skape arenaer hvor relasjoner kan etableres og vokse.


De arenaene vi allerede har, må videreutvikles. Kirkekaffe er bare begynnelsen. Alle samlingene vi har må legge til rette for relasjonsbygging. Hjemmene våre må åpnes mye mere.


Det må bli viktigere å samles enn å vise fram hvor fint vi har det. Vi må se behovene, spontant invitere, være romslige og gjestfrie. Slik mange av oss har utviklet våre atferdsmønstre, krever dette store forandringer.


Vi må også treffes på skolen, jobben, kafeer eller hvor det måtte være.


Relasjoner er viktige fordi det hindrer ensomhet. Likevel må sentrum i relasjonsbyggingen vi som kirke fremmer, være evangeliet og Guds ord. Hvis ikke blir det som når det å være en relevant kirke blir en unnskyldning for å la samfunnet prege teologien.


Møtepunktene må bli steder «hvor to eller tre er samlet» og Gud er midtpunktet. Da skaper vi også et vern for den enkelte i en tid hvor det blir vanskeligere å bekjenne en klassisk kristen tro.


Dagen Pluss. Publisert på nett 07.10.2021

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comentarios


RECENT POST
bottom of page