top of page

Kirkegang og sekularisering

Flere og flere kristne ser ut til å droppe delvis eller helt ut av kirken. Dette gjelder også i frikirkene.


Det er nok dessverre en riktig observasjon. Vi tror faktisk det er en sikker vei til sekularisering. Noen mener at kirken selv sekulariseres. Det tror vi også kan være riktig, men det er ikke tema for svaret vårt. Vi vil forsøke å si litt om konsekvensene vi tror det har for den enkelte å droppe ut av kirken helt eller delvis.


HVORFOR?


Å slutte å gå til kirken har trolig betydning for den som slutter, for familie og venner, og så har det også betydning for kirken.


Det er mange årsaker til at folk dropper kirkegang. Noen ganger er en misfornøyde med hvordan kirken drives, eller så blir man såret og vil ikke leve med å møte dem som er årsaken til den vonde følelsen. Trolig er årsaken ofte like mye at mange vil bruke tiden på en annen måte. Hytta, båten, feriene, eller rett og slett et ønske om å slippe å stå opp og gå til gudstjeneste kan være årsaker til at man uteblir.


KIRKEN BLIR SVAKERE


Kirken er en frivillig virksomhet som fordrer aktive medlemmer som bidrar som ledere og medarbeidere for å kunne fungere. Medlemmer som en ikke kan regne med fra uke til uke gjør det rett og slett vanskelig å drive arbeidet. De ansatte kan ikke kompensere for frafallet av frivillige. Kirken er avhengig av alle.


FELLESSKAPET AVGJØRENDE


Vi tror mange av de som trekker seg bort fra kirken ikke har et ønske om å forlate troen. Vi tror imidlertid at dette kan bli resultatet på litt sikt. Når man blir kristen er det kristne felleskapet helt avgjørende for troen. En rekke bibelsteder understreker det. Troen bygges i felleskapet og helliggjørelsen skjer bl.a. i møtet med andre kristne. Å lære seg til å inngå i langsiktige og nære relasjoner i kirken er utfordrende fordi vi alle også har noen mindre gode tilbøyeligheter. Disse tilbøyelighetene bør brynes og vi må lære å leve i fellesskap.


Om man ikke er villig til å være en del av dette felleskapet med de utfordringer og plikter det medfører, så vil man heller ikke høste godene. Vi tror at mennesker som velger bort kirke raskere vil sekulariseres i tro og tanker.


FOR SINE NÆRMESTE


Vi lever i et svært individualistisk samfunn. «Man skal gjøre det man føler er best for seg selv.» Sannheten er at vi som enkeltindivider påvirker andre mennesker med det vi gjør i langt større grad en vi ofte er villig til å innse. Vi lever blant annet i familier og vennekretser hvor vi har stor påvirkningskraft. Hvis barneforeldre slurver med kirkegang, så vil barna gjøre det enda mere. Omvendt om foreldrene er aktive så er sjansen for at barna blir aktive betydelig større. Ser man dette over generasjoner er det ikke vanskelig å se sekulariseringsprosessen som settes i sving ved at man selv begynner å slurve. Neste generasjon slurver mere og generasjonen etter det er kanskje helt sekularisert.


Vi har også stor påvirkning på vennekretsen vår. Om vi legger aktiviteter til tidspunkt hvor kirken har arrangementer så påvirker det vennenes holdning til kirken. Vet vennene dine at de finner deg i kirken øker sjansen for at de også dukker opp der.


Vi har merket oss at foreldre som har voksne barn i kirken iblant begynner å slurve. Vi tror foreldre og besteforeldre som gjør det ikke skjønner helt hvilken virkning det kan få når barn og barnebarn også må ofre noe for å komme seg til kirken. Det er lett å gi etter og droppe ut slik en har sett at ens nære gjør.


VÆR EN AKTIV DEL


Vi vil oppfordre alle til å sette av nødvendig tid til å være en aktiv del av en lokal kirke. Det er Jesu kropp på jord, det virker bevarende og utviklende på vår tro, også - og kanskje mest - når vi selv opplever det vanskelig, og det har store positive ringvirkninger for familie og venner. Det motsatte bidrar til å sette fart på sekulariseringen av oss som enkeltpersoner, våre familier og av våre venner.


Dagen. Publisert på trykk 11.06.2019.

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page