top of page

Kirke og politikk

«Jeg ønsker å engasjere meg i arbeid utenfor menigheten og er blant annet engasjert i politisk arbeid i kommunen. Er det feil prioritering å også engasjere seg utenfor menigheten?»

 

Vi har også fått en henvendelse fra en annen person som fikk høre at det å engasjere seg i politikken er å ta et skritt ned i forhold til menighetsarbeid.


Selvsagt er det viktig å engasjere seg i menigheten og bruke sine nådegaver der. Men vi mener det er ingen motsetning mellom et menighetsengasjement og det å engasjere seg utenfor menigheten. Kanskje har mange kristne levd et altfor isolert liv i forhold til sitt lokalsamfunn. Dermed blir avstand for stor og muligheter til en god dialog borte.


Politikk og dugnad

Selv om ditt spørsmål retter seg mot politisk arbeid, kan prinsippet like godt gjelde for dugnad for idrettslaget, eller et engasjement for Røde Kors, og så videre.


Men la oss holde oss til politisk arbeid: Er det annenrangs arbeid for en kristen å bygge landet gjennom politisk arbeid? Det kan være et relevant spørsmål å stille. For å være konkret: Burde Kjell Magne Bondevik heller vært prest enn politiker - tok han et steg ned da han ble politiker? Tok Dagfinn Høybråten et steg ned da han brukte livet sitt som politiker og helseminister framfor bare å engasjere seg i Nesodden misjonsmenighet? Burde Olaug Vervik Bollestad bare engasjere seg i Ålgård baptistmenighet, tok hun et steg ned da hun ble ordfører og siden stortingsrepresentant? Listen kunne gjøres lang med mange slike eksempler.


Politikere i kirken

Dessuten vet vi at de kristne politikerne ofte er å se i sine respektive menigheter på søndagene. De tar ansvar der også! I en god del år har vi bedt Gud om at det må komme mange kristne politikere i landet.


Ja, vi har bedt om at det må komme mange kristne politikere i alle partier. Det vil være med å berike både politikken og landet.Det er ikke bare i menigheten at man bygger Guds Rike. Det bygges også ved bevisste personer i ulike arbeidsoppgaver. En kristen lærer og sykepleier bygger Guds Rike ved sitt liv. En kristen er «lys og salt» overalt hvor han befinner seg. Man er ikke en kristen bare hver søndag formiddag mellom klokka 11:00 og 13:00. Den viktigste og største oppgaven utfører vi i hverdagen sammen med våre medmennesker! Det finnes mange dyktige personer rundt omkring i våre menigheter. Burde ikke disse oppmuntres til også å ta samfunnsansvar? ! Derfor vil vi oppmuntre til å vurdere om ikke flere bør stille på politiske lister for å tjene Gud også i en slik sammenheng! Still deg til rådighet. Det er en viktig oppgave og slett ikke å ta et skritt ned.


Tilskuerholdning

Vi har hørt mange kristne klage på forskjellige politiske vedtak. Men et relevant motspørsmål burde være: Engasjerer du deg i politisk arbeid? Det er altfor mange tilskuere i dag. De er på de fleste arenaer. Det er spillerne og de aktive som avgjør kampen, ikke tilskuerne - samme hvor høyt de roper.


Nå er det snart kommune- og fylkesvalg. Vi takker Gud for alle dem som har vært politisk aktiv i mange år. I framtiden trenger vi bevisste kristne politikere som aldri før. De mange utfordringer som kommer krever visdom og mot. Det bør være én av kirkens viktigste oppgaver å be for politikerne i alle partier - og å oppmuntre til deltakelse. Paulus skriver det slik:


«Derfor formaner jeg først av alt at det blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig framfor Gud, vår Frelser. » Til deg som spurte om det er feil prioritering å engasjere seg utenfor menigheten også? Vårt svar er at det trengs mange som følger ditt eksempel både i politikken og i annet type arbeid i lokalsamfunnet.


Publisert i Dagen 25.08.2015: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Commentaires


RECENT POST
bottom of page