top of page

Aldrende pastor

«Pastoren i vår menighet har passert 60 år. Han har vært pastor i menigheten i syv år. Jeg er klar over at det kan være en krevende alder. Noen mener at hans tid kanskje er over, da han ikke klarer å fornye seg på samme måte som tidligere»

 

Dette er et litt sensitivt tema som mange tenker på, men som det snakkes lite om. Her er det «to parter» som en ønsker skal fungere sammen. Utgangspunktet er jo at menigheten kalte pastoren og ønsket ham i den oppgaven. Nå har årene gått, og hverdagen er for lengst kommet der en kjenner hverandre på godt og vondt.


Del av team

I store menigheter med flere ansatte ser vi at pastoren gjerne går inn i en mer definert seniorpastorrolle når han har noen få år igjen av sitt yrkesaktive liv. Sammen med yngre medarbeidere kan det bli et flott pastorteam som favner bredt.


Det er to utfordringer som ligger under spørsmålet: Menighetens arbeidsgiveransvar og ansvaret for at menigheten ikke «forgubbes». En arbeidstaker bør ikke og kan av økonomiske årsaker ikke redusere sin stilling når vedkommende blir 60 år. Menigheter har sjeldent spesielt gode pensjonsordninger - og pastorer på 60 år har ofte mye å bidra med i mange år framover.


Det er ikke alltid slik at menigheten får høyere aldersgjennomsnitt når pastoren eldes, men det er likevel ganske normalt at evnene til å kommunisere med barn og ungdom kan bli vanskeligere med årene. Det er nok av eksempler på menigheter som vokser raskt med eldre ledere. For å unngå at pastorens naturlige aldring blir et problem er det mye pastor og øvrige menighetsledelse kan gjøre.


Bygge tillit

Menighetens lederskap / styre og pastor må kontinuerlig ha gode samtaler om virksomheten. Har en fått etablert en åpen og konstruktiv dialog om virksomheten, fra pastoren var ny i menigheten, er det lettere å samtale om utfordrende spørsmål når vanskeligere tider kommer. Da har man etablert et gjensidig godt tillitsforhold mellom pastor og menighetsledelse, og i felleskap ønsker man å gjøre det beste for alle parter.


Dessuten forebygges aldringsutfordringen om pastor og menighetsledelse har et kontinuerlig fokus på å rekruttere og lære opp unge mennesker slik at de kan ta ansvar. Vi tror mange pastorer og menigheter kan tjene på mer bruk av team. Selv i mindre menigheter må man tenke mer i team. Det reduserer avhengigheten av en enkeltperson.


Delegere

Pastoren må ikke gjøre alle oppgaver selv. Man må lære seg å delegere. Pastoren får da større muligheter til å bruke kreftene på områder han selv behersker godt. Det er alltid nødvendig å ha et godt samarbeid med yngre medarbeidere, men kanskje spesielt når man begynner å bli eldre. Her må man ikke tenke i lønnet stillinger, men i nådegavebasert tjeneste! Å slippe til nye medarbeidere fordrer imidlertid en trygg leder som takler forandring og som ikke blir engstelig når andre er flinkere enn en selv. Det er en treningssak å lære seg til å slutte med noe når andre kan det like godt eller bedre - og samtidig se mulighetene for nye oppgaver i menigheten. Det er også vanskelig å la andre ta ansvar for noe en selv kan bedre, men om man ikke gjør det vil en aldri få dyktige medarbeidere.


I menighetene er det mange personer med ulike oppgaver. Folk er flinke til mye. Dette må benyttes. Det er bibelsk. Pastoren må invitere andre inn i sitt liv og bruke mennesker som har naturlige talenter og nådegaver. På samme måte må lederskapet spørre pastoren om hva de kan avlaste og supplere han med. Dette vil gi et fruktbart samarbeid.


Farlig taushet

Alt blir enklere om pastoren er trygg og åpen. Han må, for eksempel, kunne si at han ikke klarer å kommunisere på samme måte med de unge som han gjorde tidligere. Eller at andre ting er blitt mer utfordrende enn det var for 10 år siden. Dette vil lederskapet forstå, og en kan få på plass gode løsninger. Det verste som kan skje er vedvarende taushet.


Tillit og åpenhet er to viktige nøkler! Menigheten skal ikke være et sted der «kast og bruk-mentaliteten» råder. Tvert om blir vi oppfordret til å ta oss av hverandre og sette de andre høyere enn oss selv. Man skal vise respekt og gi ære til de som er hyrder i en menighet, sier Skriften. Vi skal sette dem høyt for deres gjerningers skyld.


Samtidig er det viktig at også pastoren søker Gud slik at han kan gjøre det som er det beste for menigheten. Noen ganger er det sunt med et pastorskifte, enten man er 40 eller 60 år. Men dette bør skje på en god måte hvor menighetens ansvar for pastoren blir ivaretatt på en ordentlig måte.


Publisert i Dagen 28.04.2015: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page