Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 95 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 95 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 97 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 97 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 103 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 103 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 105 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 105 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 130 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 130 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 132 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 132 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 161 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 161 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 161 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 162 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 162 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 162 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 207 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 207 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 207 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Section::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Helper_MultiViewOptions::$inherited_props is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/helpers/MultiViewOptions.php on line 686 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Field_Divider::$count is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/main-structure-elements.php on line 1498 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Row::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Column::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$text_shadow is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$margin_padding is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$_additional_fields_options is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Helper_MultiViewOptions::$inherited_props is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/helpers/MultiViewOptions.php on line 686

Publisert i Dagen 23. Juni 2020

SPØRSMÅL: En svensk avis skriver at pastorer i pinsebevegelsen avslutter tjenesten tidlig. Trolig er det slik hos oss også. Hva tror dere årsaken til dette er?

Som vi viste i den foregående artikkelen, er det trolig for mange pastorer som slutter tidlig. At noen slutter er naturlig, men det er trolig for mange som velger å avslutte sin tjeneste. Det er mange årsaker til dette og flere av dem er spesielle og knyttet til en bestemt situasjon, men det finnes nok også noen fellestrekk.
 
Vi så i den foregående artikkelen på konflikter mellom grupper i kirken knyttet til forandring og beskyldninger om maktmisbruk og kontroll. Dette er viktige årsaker til at pastorer slutter, men det er også flere. I denne artikkelen nevner vi følelse av å stå alene, ugunstig arbeidsforhold knyttet til lønn og arbeidstid, og ønske om å ikke flytte.

 

FØLER SEG ALENE
Det er vårt inntrykk at en god del pastorer føler seg alene. Det er ofte bare én eller to ansatte i kirken og de er lite sammen med andre «kollegaer». Dessuten skal de lede en kirke med litt ulike interesser og det er vanskelig å drøfte vanskelige og sensitive saker med kirkens egne medlemmer. Da kan fort rykter bre seg og problemer forsterkes. Dette skaper en ensomhetsfølelse. Hva kan vi gjøre med dette? 

Det er viktige at en tar sjansen på å snakke med noen om de utfordrende temaene. Rådet vårt er å skaffe seg gode venner utenfor kirken som er vant med å lede og som er i stand til å forstå vanskelige lederutfordringer. Det er viktig at man etablerer relasjoner før situasjoner oppstår som man er trygge på, som motiverer og som bidrar til at man må strekke seg og bli bedre som leder. 

Vi tror også det er viktig å delta på seminarer og konferanser for å få påfyll og for å etablere bekjentskaper som kan tilføre nye perspektiver og ideer. Noen av disse bekjentskapene kan etter hvert utvikles til motiverende vennskap. 

For styret i kirken er det viktig å legge til rette for at pastorene utvikler gode relasjoner og får delta i konferanser. Kirken kan også tilrettelegge og fordre at pastorer går inn i varige relasjoner med en eller to mentorer.

EGEN STAB
Noen større kirker etablerer nye kirke-kampuser og bygger opp større staber som møtes jevnlig. En styrke ved slike kirker er at medarbeiderne kommer inn i forpliktende relasjoner med flere ansatte, men også i slike kirker er det gunstig å delta i konferanser og bygge nettverk utenfor egen kontekst. Det gir alternative perspektiver og det kan styrke innovasjon og endringsevne i kirkene de leder eller er medarbeidere i.

FLYTTING
En del medpastorer og ungdomspastorer er rekruttert lokalt og er gjerne etablert seg i lokalsamfunnet. Disse slutter ofte etter noen år. Årsakene er bl.a. at det ikke er noe ledig hovedpastorstilling på hjemstedet uten at den nåværende pastoren slutter. Dette er det ikke så mye å gjøre med, men om disse medarbeiderne får mulighet til å ta en eller annen form for pastorutdanning ved siden av arbeidet og om de hver åt får delta i noen konferanser, etc., så kan det tenkes at de i større grad utvikler et ønske om å bli pastor et annet sted, når de slutter i sin lokale kirke.

ARBEIDSFORHOLD
En del pastorer gir tilbakemelding om at dårlig lønn og ubekvem arbeidstid er vanskelig for familien. Arbeidstidsutfordringene er særlig vanskelig å forene med et ansvarlig familieliv.
Flere kirkesamfunn har innført gode normer for lønn. Vi tror det er viktig at pastorer får en akseptabel lønn som tilsvarer nivået i sammenlignbare yrker. Det bidrar til at pastorene ikke må rette unødig mye oppmerksomhet mot å «få endene til å møtes».

Det er vanskelig å organisere og planlegge arbeidsuka for pastorer fordi det ofte skjer noe uforutsett. Samtidig er det helt nødvendig å sikre at man arbeider med det som er viktigst og at tiden fordeles mellom arbeidsoppgave på en måte som er riktig for kirkens utvikling. Pastoren bør derfor ha ukes-, måneds- og årsplaner slik at man bruker tiden på en god måte og slik at man kan planlegge fritid (ukentlig fridag, frikvelder, frihelger, ferier, etc.) For å få dette til må kirken legge til rette for å kunne håndtere akutte situasjoner uten at pastoren må reise hjem fra ferie eller droppe sin fritid. Vi foreslår at pastoren sammen med styreleder legger en plan for pastorens tidsbruk og hvordan akutte situasjoner skal ivaretas. Samarbeid med andre kirker eller utrustning av frivillige er begge gode alternativer for å kunne håndtere akutte situasjoner. Dette bør kommuniseres med kirkens medlemmer slik at de vet hva som skjer når slike situasjoner oppstår.