Forfatter: Jan Inge Jenssen

Tjenende ledelse eller?

Paulus hentet en god del lederskapstenkning fra samtiden, men han talte helst om tjeneste og medarbeiderskap. Samtidig har ikke en ensidig betoning av tjenende lederskap som en finner i mange artikler og bøker om kirkelig lederskap, full støtte i NT. Ledere må ha innflytelse i kraft av sin utvelgelse og funksjon.

Les mer

How Church Leadership May Influence Growth by Applying an Organizational Life Cycle Perspective on Church Development. A Literature Study.

Birth, growth, and decline processes in organizations have been studied in the leadership literature for many years. An important perspective applied in this research has been the life cycle perspective. In the church growth literature, traces of the same research can be seen in some growth barriers studies. I discuss factors that influence growth processes, the strictness of the life cycles, challenges in the transitions between phases, and how these challenging transitions can be addressed for growth to continue in local churches. I argue that the life cycle perspective is relevant in a church context. I propose that many of the same challenges that other organizations meet also have to be handled in churches to prevent growth from slowing down or stop. I also suggest several organizational means to increase churches’ chance to pass challenging transitions and maintain further growth.

Les mer

Visjon og strategi

Hensikten med å ha en slik visjon er å skape retning for utviklingen av organisasjonen og motivasjon til innsats. George Barna mener også at visjon innebæ­rer et ønske om forandring. «Visjoner dreier seg aldri om vedlikehold av status quo»

Les mer

Kommer husmenighetene?

Små fellesskap gir mulighet for spontanitet og deltakelse fra alle i gruppen. Slike grupper er derfor viktige, men jeg tror ikke de vil være fullgode menigheter i det lange løp. Enkelte i husmenighetsmenighetsbevegelsen har sett svakhetene og legger derfor vekt på å ha noen storsamlinger for eksempel en gang i måneden. Dette er etter mitt skjønn ikke nok.

Les mer