Visjon og strategi

Visjon og strategi

Uten åpenbaring (visjon) kommer folket på villspor,.. Ordspr. 29,18 Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Ha forventninger! En rekke kirkevekstartikler og -bøker har tatt opp spørsmål omkring bruk av ulike metoder for planleg­ging og styring. Uttrykk som visjon, mål og...
Kommer husmenighetene?

Kommer husmenighetene?

Det skrives for tiden mye positivt om husmenigheter. Små fellesskap er viktig og kan skape varme og gode miljøer. Noen mener at husmenigheter er framtidens menighet. Slike små fellesskap har etter mitt skjønn noen viktige svakheter som gjør at de er lite egnet som...
Bønn og kirkevekst

Bønn og kirkevekst

“Dere har ikke, fordi dere ikke ber.” Jak. 4,22.” “Gud gjør ingenting på jord uten ved å besvare troens bønn.” John Wesley Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995:  Ny trend Kirkevekstbevegelsen framhever i sterkere å ster­kere grad betydningen...
Vekstbarrierer og endring

Vekstbarrierer og endring

– Jeg utfordrer pastorer til å bli tjeneste­utviklere, og deretter vurdere alle re­sultater i menigheten ut fra den stan­darden.” Carl F. George Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Tromsø Baptistmenighet ble stiftet i 1870. Menigheten var på slutten av...