top of page

Når kirken ikke er åndelig nok

 Vi har noen få nye medlemmer som er misfornøyde. Menigheten er ikke åndelig nok, hevder de. Hvordan skal vi møte disse menneskene?


Vi skjønner at dette kan være sårt, blant annet fordi det er vanskelig å argumentere mot påstanden. Hvilken kirke vil beskrive seg selv som åndelig nok? Spørsmålet er ikke nytt. Samtidig er spørsmålet uklart. Hva er det nå egentlig å være åndelig?


Bakgrunnen for spørsmålet tror vi kan være knyttet til at mennesker ikke opplever at kirken er karismatisk nok. Det kan være at kirken ikke vektlegger åpenbaringsgavene tilstrekkelig (tungetale, kunnskapsord, profetier), at det ikke er nok bønn eller lovsang, eller at den formen for bønn eller lovsang kirken har ikke samsvarer med den man selv ønsker seg.


BEGEISTRING OG SELVINNSIKT


Slike klager hører vi om fra flere menigheter mange steder i landet vårt. Ofte er anklagene om manglende åndelighet også knyttet til at personene ikke opplever seg sett og at kirken ikke bryr seg nok om dem, eller at de har tjenestegaver som kirken ikke bruker eller verdsetter. Det er ikke uvanlig at de som klager har vært i andre menigheter før og forlatt dem av samme grunn.


Da disse personene kom inn i kirken var de fulle av begeistring og lovord om hvor fin nettopp denne kirken var. Men det går ofte ikke så lang tid før de i den nye kirken finner forhold å sette fingeren på. Det ser nesten ut til at de «har nissen med på lasset». De strir med egne utfordringer som ikke har forsvunnet etter menighetsbyttet. Vi syns ikke alltid selvinnsikten er helt på topp. Kan vi på en klok måte forsøke å hjelpe dem med de underliggende utfordringene så kan det være til stor hjelp.


STREKKE SEG


Det er helt greit å spørre seg om hva man kan forvente av en kirke. Nytestamentlig kirkeliv med rik nådegaveutrustning, med tegn og under, der mange ble frelst og der de delte de materielle godene seg imellom, er langt unna de fleste kirker. Det er ingen tvil om at de fleste kirker har noe å strekke seg etter.


Kritikerne har ofte noen poeng og vi må derfor så langt vi makter forsøke å forbedre kirken. Å styrke bruken av åndelige gaver og anvende mennesker på en stadig bedre måte i kirken er viktig for de det gjelder og for kirkens vekst.


Samtidig må vi ikke utvikle medlemmene til konsumenter. Kirken er ikke til bare for å dekke medlemmenes behov. Kirken kan heller ikke la alle som påberoper seg å ha en gave få tjenestegjøre der de selv ønsker. Kirkens ledere er bl.a. satt til å prøve gavene medlemmer sier de har og finne oppgaver lederne mener er tilpasset disse personene.


Tidsånden i dag dreier seg om hva som er best for meg selv? Hvor åndelig er dette fokuset? En sak er sikker: Menighetsmedlemmer som stadig klager og er misfornøyde, forsurer fellesskapet. Det er ekstra tragisk når nettopp slike etterlyser åndelighet.


FULLKOMMEN


Du har kanskje hørt da Billy Graham fikk spørsmål fra en kristen om han hadde en fullkommen kirke å foreslå. Da kom det stille og med et lunt smil fra Billy Graham: Om du blir medlem i den kirken vil den ikke være fullkommen lenger.


Det er bare Jesus som er fullkommen. Vi mennesker er ufullkomne og kan gjøre dumme ting. Like fullt identifiserer Jesus seg med kirken. Han sier til Peter: Jeg vil bygge min menighet. Paulus sier at kirken er Kristi kropp. Vedkjenner Jesus seg kirken, kan vi gjøre det også. At Jesus bygger sin kirke gir frimodighet og glede. Det byggeprosjektet bør engasjere oss alle!


FORKYNN


Vårt råd er å forkynne Bibelens idealer. Troen kommer av forkynnelsen. Bibelen sier at vi er lemmer på Kristi kropp. Lemmene er til for å tjene hverandre. I menighetsfelleskapet er det en større glede å gi enn og få. Sann åndelighet dreier seg bl.a. om å bry seg om andre og være trofast.


Kirken er ikke en klubb eller forening. Kirken er en åndelig enhet og skal bant annet fungere som en familie. Man jakter ikke på den beste familien. Og i en hvilken som helst familie og også kirke kan det oppstå vanskelige situasjoner. Det er ofte i slike situasjoner man ser hvem som er modne og tar ansvar det er ikke de som kritiserer og stikker.


Dagen. Publisert på trykk 09.04.2019.

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Commentaires


RECENT POST
bottom of page