top of page

Må alle være enige før en gjør endringer?

«Må alle i kirken jeg leder være enige før vi setter i gang med noe nytt? Jeg synes det går så sent og at vi diskuterer istedenfor å arbeide.»


Nei, alle må ikke være enige før man setter i gang med nye aktiviteter selv i vår kulturkrets hvor medvirkning er en grunnleggende verdi. Samtidig vil en neppe få gjort noe stort og viktig i en kirke om ikke medarbeidere medvirker til det. Det er altså nødvendig å foreta en riktig avveining mellom behovet for å komme i gang og behovet for å få medarbeidere med når vi vil igangsette noe nytt eller endre noe gammelt. Hvordan gjør man så det?


I en tidligere artikkel skrev vi om at arbeidet vi gjør i kirken er viktig og det haster. Det er viktig å skape «urgency» i medarbeiderne, skrev vi. Vi har likevel ikke alltid tid til å skape enighet i hele kirken før vi iverksetter noe nytt. Noen hevder at det viktige er å sikre støtte og medvirkning fra en «kritisk masse» i virksomheten. Hva vil det si?


Hva er kritisk masse?

Begrepet «kritisk masse» er bl.a. brukt i forskningen omkring politisjef William Bratton som reformerte polititjenesten i flere store byer i USA, bl.a. i New York. Et viktig poeng er at når tanke og energi hos en «kritisk masse» av medlemmene i en virksomhet er mobilisert vil nødvendige endringer finne sted. Vi tror dette kan ha betydning for hvordan en skal få til å endre kirker.


Når en skal få med seg ledere og medarbeidere i arbeidet med å forandre virksomheten er det for det første ganske viktig med antallet en får med seg. Det er lettere å endre en kirke om det er flere personer som ønsker det og deltar i arbeidet enn når det er en eller to som ønsker det. Samtidig er det også viktig hvem som er enig om at forandring er viktig.


I alle virksomheter er det noen som har mer innflytelse og påvirker mer enn andre. Om en får motivert personene med stor innflytelse og påvirkningskraft trenger en ofte ikke overbevise alle, og en sparer mye tid og krefter. Samtidig vil alle bli påvirket av endringen.

Personene som har innflytelse er normalt i alle fall de som har ansvar for viktige tjenester eller virksomhetsområder hvor mange medarbeidere er engasjert. Det er derfor svært viktig å møte de mest sentrale lederne regelmessig slik at de ser forandringsbehovet og blir engasjert i arbeidet med å skape endring. Ut fra dette blir det avgjørende å bestemme hvilke møter en har med lederne og hvordan disse møtene fungerer. Hvor hyppig er det nødvendig å ha ledermøter, hvordan føres samtalen om endringsbehov og endringer i møtene og hvem bør delta?


Så vil det også være noen andre mennesker som mer uformelt har utviklet innflytelse i kirken. Det blir da viktig å holde og pleie kontakt med dem og forsøke å få dem med på endringene. Samtidig vil vi understreke betydningen av at den formelle strukturen i kirken fungerer. Uformelt lederskap kan skape rot og usunne styringsmekanismer. Legg derfor vekt på å bygge opp de som formelt har et stort lederansvar og få dem med som støttespillere i endringsprosessen.


Ingen oppskrift

Det finnes ikke en oppskrift på hvor mange og hvem man bør få med seg når endringer skal initieres og gjennomføres. En må utvikle så gode diagnostiske evner at en setter i gang endringsarbeid med en gang støtten til endringen er tilstrekkelig.Ut fra denne tenkningen er det også viktig å utvikle gode evner til å bygge riktige og gode relasjoner til medarbeidere. Det kan være en utfordring bl.a. fordi det er så mye enklere å bare forholde seg til dem en er vant til å forholde seg til eller dem som normalt er enige med deg. Skal en få endret en virksomhet er det viktig å få med dem som har innflytelse. Da vil endringene settes i gang.


Når først endringer begynner å skje og man viser at det går den rette veien gjennom å synligjøre små, men gode resultater så vil etter hvert endringsmomentet få et større antall medarbeidere med i arbeidet. Å skape og opprettholde moment i endringsbevegelsene er viktig og bidrar sterkt til å engasjere og motivere mange medarbeidere.


Innflytelsesrike mennesker finnes ikke bare i kirken, men også i dens omgivelser. Å etablere gode relasjoner til noen nøkkelpersoner i media, viktige offentlige institusjoner og privat virksomheter kan være avgjørende. Å ha relasjoner til noen få viktige menighetsledere som har et endringsdriv kan også bidra til å hjelpe din kirke til å få endringer til å begynne å rulle. Du kan bruke dem som gode eksempler eller invitere dem til din forsamling.


Publisert i Dagen 07.03.2017: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen


Commenti


RECENT POST
bottom of page