top of page

Hvorfor er forkynnelsen om Israel fraværende?

"Jeg hører nesten aldri forkynnelse om Israel og profetordet i menigheten. Jeg holder meg oppdatert på temaet gjennom blader og Israelstevner, men savner det i menigheten. Må det være slik?"

 

Du er ikke den første som sier dette. Vi har fått slike kommentarer av mange og vi vil anbefale menighetene til å ta dette emnet fram ved jevne mellomrom. Dersom ikke menigheten forkynner dette, vil det skape frustrasjon og misnøye særlig blant de som er ivrige bibellesere og som mener profetordet om Israel er viktig.Historisk sett har forholdet mellom Israel og den kristne kirken på mange måter vært tragisk. Innenfor rammen av det vi kan kalle kirke og kristendom har jødehat og jødeforfølgelse vært dominerende i flere århundrer. Midt i dette er vi selvfølgelig glade for at det har vært glimt av helhjertet støtte og kjærlighet til Israel og det jødiske folk.


Landløftene

Gud vedkjenner seg Israel, og det er viktig å understreke at Israel har sin bestemte plass i Guds plan både historisk, i nåtid, og i framtiden. Israel og den kristne menigheten står i et forhold til hverandre som det er viktig å forstå betydningen av.


Selv om flere av de store kirkesamfunnene de siste årene har erkjent at landløftene til Israel gjelder, så er det likevel fortsatt mange kristne som står for en erstatningsteologi. Ifølge denne teologien har Bibelens ord om Israel og Guds løfter til Israel ikke noe å gjøre med dagens jødefolk eller landet Israel. Da blir heller ikke Israel det tegnet på endens tid som Bibelen framstiller det som. At jødene fikk igjen sitt land - og byen Jerusalem kom tilbake på jødenes hender blir åndeliggjort i stedet for å bli tatt konkret som oppfyllelsen av Guds løfter. Apostelen Paulus var i hvert fall ingen erstatningsteolog.


Forkastet?

«Jeg spør da: Har Gud forkastet Sitt folk? På ingen måte! Jeg er jo også en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet Sitt folk som Han tidligere har vedkjent Seg.» Rom 11:1-2.


Gud valgte et folk, men også et land. Landet er Sion og fra det kommer ordet sionisme, og folket er det semittiske folkeslag, og av det kommer begrepet antisemittisme som vi kjenner fra jødeforfølgelsene både i historien og dessverre også i vår tid.


Det er viktig å forstå at Gud ga jødene landet Israel, og at Han har utvalgt dem som et folk for seg. Dette har etter vår mening en tydelig forankring i Bibelen. Vår støtte og velsignelse til Israel som Guds eiendomsfolk er ikke basert på om staten Israel gjør alt rett i alle ting, eller på hva verdensopinionen måtte mene, men på Gud utvelgelse! Samtidig er det viktig å forstå at dannelsen og forsvaret av Israel som stat må og kan begrunnes med fornuftsargumenter. Bibelens løfter er ikke en nødvendig kilde til å begrunne jødenes rett til Israel. Dette gjør at vi kan forsvare Israels rett også i sammenhenger hvor Bibelen ikke anerkjennes som sann.


Guds plan

Støtte til Israel handler heller ikke om å forakte eller se ned på arabere eller andre folkeslag, men om å anerkjenne Guds plan. For Gud elsker alle mennesker! Israel og menigheten har de samme røttene, og er under den samme velsignelse helt fra Abrahams tid. Paulus undervisning i Romerbrevet 9 og 11 gir klarhet over disse spørsmål. Vi anbefaler å lese disse kapitlene nøye.


Paulus advarer oss mot å ha et hovmodig og arrogant forhold til Israel og jødefolket. Vi har den samme Gud, og kommer fra det samme tre. Derfor er det et spesielt slektskap mellom menigheten og Israel. Vi velsigner Israel på grunn av Guds utvelgelse, Guds Ord og løfter, og vi er overbevist om at alt kommer til å bli slik som Guds Ord har forutsagt - til det beste for alle folkeslag!

 

Hører hjemme

Vi vil oppfordre kristenfolket til å be for og velsigne Guds eiendomsfolk - Israel! I en tid der mange vender dem ryggen, og hvor både mange norske politikere og store deler av norsk massemedia har valgt side - må i alle fall kristenfolket stå dem bi - vi som har de samme røttene og som hører sammen! Forkynnelsen om profetordet om Israel hører hjemme i menigheten. Vi håper dette blitt tatt alvorlig og seriøst, slik at ikke dette temaet blir en «hikke-sak» i menigheten.


Antagelig kvier en del forkynnere seg for å ta opp dette temaet av ulike grunner. Det er gledelig å se at forkynnere innen forskjellige sammenhenger arrangerer turer til Israel. Det vil være et godt første steg for i neste omgang å forkynne profetordet om Israel. Så vil vi også understreke at Israelstemaet må gis en form som blir forstått av dagens mennesker. Vi tror for mye av Israelsmøter først og fremst er attraktivt for de som allerede er overbevist. Som i alt annet kristent arbeid må metodene og formene endres slik at budskapet blir forstått av dagens mennesker.


Publisert i Dagen 20.10.2015: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page