top of page

Hvordan få flere engasjerte ledere?

«Jeg er pastor i en menighet i en mellomstor by. Det er ganske bra med folk på møtene, men jeg sliter med å få nok frivillige til å ta på seg lederansvar. Jeg må snart gjøre alt. Hva skal jeg gjøre? »

 

Det er ikke ett enkelt svar på ditt spørsmål. Lederrekruttering og -utvikling er en utfordring som de aller fleste menigheter strever med. Så et trøstens ord er at du ikke er alene. Det kan se ut til at viljen til å forplikte seg og ta ansvar i menighetsarbeid er svakere enn det var. Mange vil ha frihet til å gjøre det de har lyst til på fritida. Likevel tror vi det er noe man kan gjøre for å forbedre rekruttering av ledere og medarbeidere.


Rekruttering og trening

For å besvare ditt spørsmål er det i alle fall to temaer som er interessante å drøfte: rekruttering og ledertrening. Det er viktig å ha kreative metoder for rekruttering og gode opplegg for å videreutvikle medarbeidere. Ledertrening er viktig for å få bedre ledere og for å skape interesse for det å bli leder. I denne artikkelen vil vi forsøke å si litt om rekruttering. I den neste artikkelen drøfter vi ledertrening.


Må ha troa på arbeidet

Det aller viktigste for en menighet er alltid at ledere og medarbeidere virkelig tror på det de holder på med. Noe av det første kirkevekstekspertene fant når de på 60-70-tallet studerte menigheter med framgang var at medlemmene i voksende menigheter hadde en brennende tro og iver for det de var med på. Er ikke det en selvfølge da? Ikke alltid. Vi lever i en tid hvor mentaliteten er at enhver blir salig i sin tro.


De fleste mennesker er mer villig til å gjøre en innsats når de er overbevist om at det de holder på med er avgjørende for dem selv og for menneskene de lever sammen med. Det betyr at det er helt nødvendig å formidle en levende overbevisning om at Bibelen er sann og at vårt oppdrag til å videreformidle evangeliet og bygge disipler er avgjørende. Uten et slikt fundamentet er det vanskelig å rekruttere medarbeidere. 


I tillegg til dette så tror vi mange ulike metoder kan bidra til å gi menigheten flere engasjerte medarbeidere og ledere.


Synliggjøre oppgaver

Det er viktig å synliggjøre mange oppgaver uten å mase. Sørg for at alle vet hva behovene er. Korte presentasjoner i møtene av ledige arbeidsoppgaver og av medarbeidere som utfører ulike oppgaver er en ide. Bruk av menighetsblad, nettsider og sosiale medier i dette arbeide kan bidra til å få ut budskapet. Dessuten er det viktig at flest mulig ser at det arbeidet de gjør bidrar til å realisere visjonen for Guds rike og menigheten.


Det å fremheve medarbeidere og gi dem bekreftende ord i ulike sammenhenger kan både bidra til å motivere, til å fortsette arbeidet og til å rekruttere nye medarbeidere. Det kan dessuten motivere medarbeidere til å ta på seg mer ansvarsfulle oppgaver. Formuleringene en bruker når en skryter av noen må være gjennomtenkte, og det må ikke være de samme som hele tiden blir rost.


Det er nødvendig å kontinuerlig søke etter medarbeidere, jakte på andres ressurser, oppmuntre og motivere. Utfordringen er at en for ofte spør de samme, ofte de som lettest svarer ja. Vi tror det er viktig å ha gode systemer og rutiner (gjerne datastøttet) som sikrer at mange blir spurt med jevne mellomrom. Ofte hører vi at noen sier at de aldri blir spurt om å ta på seg oppgaver. Vi tror også at det er gunstig å klargjøre oppgavene så de en spør vet hva som forventes. Det å synliggjøre at en kan komme ut av arbeidet uten at dette blir vanskelig for en selv øker dessuten trolig viljen til å ta på seg en ny oppgave. Tidsavgrensning kan være fornuftig i noen sammenhenger.


Tilpasset medarbeideren

En bør videre forsøke å finne oppgaver som er tilpasset medarbeidernes utrustning. På mange områder gjør vi det, f.eks. innenfor området sang og musikk, men bibelens nådegavetenkning fordrer at vi tar dette enda mer på alvor enn tidligere. Medarbeidere trives bedre om de gjør noe på områder de har forutsetninger for og et kall til. Da skaper en også et bedre grunnlag for at medarbeiderne skal videreutvikle sine gaver slik at de kan ta på seg nye og mer utfordrende oppgaver etter hvert. En trår dessuten trolig lettere utenfor komfortsonen på områder hvor en føler en har forutsetninger for å videreutvikle.


Det er imidlertid også nødvendig at det skapes et klima for å ta på seg en jobb for en periode som ikke akkurat er innenfor det en tror passer best for en selv. Å skape et tjenersinn er avgjørende. Dessuten kan noen bli så fiksert på å finne sin nådegave at de aldri får gjort noe.


Publisert i Dagen 12.05.2015: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page