top of page

Hva nå 2021?

2020 er over. Vaksinen mot Covid-19 er på vei, men vi vet ikke når vi kan åpne kirken som før. Hva gjør vi?»


Mange menighetsledere har i disse dager slike tanker. Svarene vil avhenge av mye, men den lokale kirken er ikke mindre viktig nå enn den var før. Dens utvikling er avgjørende for den enkelte kristnes vekst og utvikling og for utbredelsen av evangeliet i verden. Kirken er fortsatt Kristi kropp på jord og derfor også verden håp. Kirken er avgjørende i innhøstningsarbeidet.


Gjennom den lokale kirke kan vi mobilisere flere ressurser og krefter enn vi som enkeltkristne kan alene. Forsamlingen skaper positive synergier når medlemmene arbeider sammen og de mange kirker i landet skaper positive synergier når de hver for seg gjør og er det de er kalt til. Forsamlingen er viktig for utviklingen av de troende og den gir mulighet til å utvikle og bruke naturgaver og nådegaver.


TIDA ER KNAPP

Dette betyr at vi ikke kan gå inn i 2021 på halv fart. Vi må la oss motivere av misjonsbefalingen og vi må la oss drive av Den Hellige Ånd. Vi har rett og slett ikke tid å miste. Arbeidet vi gjør har avgjørende betydning for menneskers livssituasjon og for hvor den enkelte skal tilbringe evigheten. Det er fortsatt sant!


Vi oppfordrer ikke til å bryte lover og regler knyttet til pandemien som har endret våre liv betydelig, men vi tror ikke på at vi skal gå lengre enn reglene tilsier i en slags misforstått forsiktighet. Kjøpesentre, restauranter, gågater og hva det nå måtte være holder alle åpne. Kirken er ikke mindre viktig. Den er avgjørende for menneskeheten og er med rette - og på samme måte som ytringsfriheten - beskyttet i grunnloven. Disse frihetene er det verdt å kjempe for. Vi oppfordrer derfor kirke til å åpne opp så langt det er mulig innenfor de rammene myndighetene gir for bekjempelse av Covid-19.


BRUK ALLE MULIGHETER

Dessuten oppfordrer vi til å bruke alle muligheter som internett gir for å kommunisere med kirkens medlemmer og for å nå ut til nye med evangeliet. I dette arbeidet så er det verdt å investere noe slik at kvaliteten på innhold og teknikk blir bra. Samtidig så må vi ikke være så redde for kvaliteten at vi gjør lite. Skap grupper på sosiale medier for medlemmer, for ungdomsarbeidet, for bønnegrupper og lignende som gjør at ikke forsamlingen forvitrer. Dessuten, bruk telefonen! Ring til folk, unge og eldre. Lag systemer og rutiner for ringing. Det skaper større nærhet enn tekstmeldinger. Be spesielt de unge ringe mere framfor å sende meldinger.


GJENOPPDAG KIRKENS VISJON

Pandemien har trolig medført at det har gått opp for mange at livet er skjørt og at gudstro er viktig. Det tror vi skaper en åpenhet for evangeliet. Vi må derfor se på 2021 som et år av muligheter for å vinne mennesker og gjøre dem til aktive deler av våre lokale kirker og forsamlinger landet over. Selv om vi også satser på fullt nå med de muligheter og begrensninger vi har så må vi være klare til en storoffensiv når vi kan åpne kirkedørene for fullt.


Kirkens visjon er å nå ut med evangeliet til alle mennesker og gjøre dem til disipler. Det er en så utfordrende oppgave at det stritter imot i vårt intellekt og i våre følelser. I kirkene rundt forbi i landet kan utfordringene med å realisere misjonsbefalingen være så langt unna det vi tenker på som mulig at visjonen forvitrer og vi blir tilfredse med f lokken som samles hver søndag til gudstjeneste. Det må vi ikke la skje! Vår oppfordring er å blankpusse visjonen for 2021. Nybrottsarbeid er avgjørende for vekst. Bli med på kirkeplantinger, start nye arbeider i kirken, bidra til å utvikle nye og kreative ledere, osv. , men Gud har gjort seg avhengig av oss som enkeltpersoner og kirke.


Dagen. Publisert på trykk 12.01.2021

Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page