top of page

Hva med 60+?

I mange kirker så er det et fokus på unge og unge-voksne. For å vise at det også er plass til eldre så sier man gjerne at de skal være åndelige mødre og fedre. Hva tenker dere om dette?


Det er en stor utfordring i Norge og mange andre steder i Vesten at unge forlater kirkene. Det har ført til at mange kirker har endret profil. Det legges vekt på at kirken skal ha en ungdommelig profil og være attraktive for dem. De eldre må finne seg i det fordi det er så viktig å vinne de unge. Det er i unge år de f leste blir kristne, sies det. Rollen som tildeles de voksne og godt voksne (60+) er ofte som åndelige fedre og mødre. De er med i det store oppdraget knyttet til å få med seg generasjonene som følger etter dem.


STØTTER HOVEDTANKEN


Langt på vei støtter vi denne tankegangen. Vi tror en ungdommelig profil på kirken med de utfordringer det medfører er et av elementene som er nødvendig om kirkene våre ikke skal dø. Altfor mange kirker har måttet stenge dørene fordi de eldre som drev dem rett og slett går bort.


Hva gjør vi i en slik situasjon? Vi har ikke alle svarene, men vi har noe å tilføre tenkningen om hva vi gjør:


Vi tror altså kirker må ha en ungdommelig profil og at de som er voksnere bør øke sitt engasjement i arbeidet med å vinne de som kommer etter. Deres innsats er uvurderlig, men alt er ikke sagt med det.


MÅ FORSTÅ 60+ BEDRE


Mange voksne/godt voksne har forskjellige utfordringer. Noen har nylig blitt kristne. For en del har ikke livet blitt som en ønsket og utfordringer med barn og barnebarn er tøffe. En del har helseutfordringer. I tillegg kan kapasiteten blir mindre når man blir eldre. Hva gjør vi i kirken med det?


Det er nødvendig å utvikle en kirke som også imøtekommer behov for de som begynner å eldes. Vi tror imidlertid ikke en sang eller to som er tilpasset disse gruppene er nok. Ingen har vondt av en klassiker i ny og ne, og det vil neppe skremme unge med noen retro-innslag. Foreldre vet at barna må finne sin form når de blir tenåringer og en kirke som ønsker å vinne unge må ha en profil på minst én gudstjeneste tilpasset de som er unge. Om kirken ønsker å samle alle til én gudstjeneste, er vi ganske sikre på at profilen i hovedsak må være frisk og ha appell også til de unge.


UTFORDRING TIL BØNN


Hva kan en da gjøre for å møte behovene til voksne/godt voksne? Det finnes noen alternativer. Noen kirker har egne formiddagssamlinger for eldre som er ute av arbeidslivet. Andre kirker har samlinger om kvelden for å kunne samle en noe breier aldersgruppe. Begge deler er også mulig, men det krever mere ressurser. Aktiv bruk av mindre fellesskapsgrupper hvor de noe eldre møtes er også mulig. Enkelte kirker har også utfordret yngre til å være med i en besøksgruppe rettet mot eldre som ikke har helse til å delta hyppig i menighetens aktiviteter.


Ofte er eldre noe mere aktive i bønn enn yngre. Dette kan i mange kirker settes mer i system enn i dag. Utfordr eldre til å be, gjerne ved å møtes på bestemte tider i kirken eller i hjemmene. Fór dem med muligheter og utfordringer i kirken som de kan be for.


TILPASSET INNHOLD


Vi tror også at det er viktig å tenke nøye igjennom innholdet i arbeidet rettet mot voksne/godt voksne. Livet er utfordrende for mange. Det er viktig at kirkeledere trener på å forstå disse utfordringene og møter dem på en gjennomtenkt måte i form av aktiviteter og i form av innhold som kan være til hjelp i deres livssituasjon.


Utrustning av dem til å hjelpe de etterfølgende generasjoner er viktig, men andre temaer er også nødvendig. 60+ trenger også styrke til å møte en krevende hverdag. Jo eldre man blir dess mer utfordringer kan komme. Som kirke må vi bidra til at eldre hjelpes og utrustes også til å møte sine spesielle utfordringer.


Dagen. Publisert på trykk 04.02.2020.

Jan Inge Jenssen Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page