top of page

Hjelp, jeg er 29 år og pastor i en tradisjonell kirke

Jeg er ung pastor i en tradisjonell frikirke. Drømmen min er å fornye kirken og jeg jobber knallhardt, men synes det er vanskelig å få endret kirken. Hva gjør jeg?»


I den forrige artikkelen vår skrev vi om dette temaet. Da skrev vi om hvordan «vi» som erfarne og godt voksne ledere kan tilrettelegge for at unge tar over og hvordan slike prosesser kan være. I denne artikkelen gir vi råd til den unge pastoren som kan tenke seg å arbeide som leder i en tradisjonell frikirke eller på et bedehus. Hva bør vedkommende gjøre?


Situasjonen som beskrives i spørsmålet er ganske vanlig. Flere unge utdannes og ønsker å bli pastor. Vi vet ikke hvor mange, men noen går inn i tradisjonelle menigheter med en arbeidsform som er sterkt preget av tradisjonen(e) kirken står i. Hva bør en som er på vei inn i en slik setting tenke på. Noe av dette gir seg selv ut fra det vi skrev i den foregående artikkelen.


SAMTAL PÅ FORHÅND


Det er viktig å snakke nøye med kirken du tenker å begynne i. Hva er kirkens forventninger og hva er dine forventninger? Hvis du vil mye mer enn menigheten du skal gå inn i er vårt råd at du ikke tar jobben. Å utfordre et lederskap og en menighet som vil noe annet enn deg selv, er rett og slett ikke sunt. Og det er svært vanskelig å få til de forandringene du ønsker for kirken. Du kan raskt slite deg ut og det gir heller ingen god opplevelse for menigheten.


Om du derimot tenker at jeg kan få gjort mye godt i arbeidet i kirken innenfor den tradisjonen, så er det også eksempler på at det kan gå bra.


MENTORER


Når du som ung leder tar over hovedansvaret i en kirke så er det viktig å etablere noen nære relasjoner som kan støtte deg. Vi tror det er lurt å ha en eller noen på utsida av kirka som kan være en eller annen form for mentor over lengre tid. Kanskje det er lurt at kirka da vet om hvem dette er og har tillit til vedkommende. Sørg for å ha regelmessige treffpunkter over tid.


Om det er en eldre leder i kirken som nå ikke er en del av lederskapet så kan en slik bli en god samtalepartner. Vi har av og til sett at det har vært viktig. Det må være en som brenner for at kirken skal nå nye generasjoner og som har vært ute en «vinternatt». Dette kan bli en god veileder for deg som ung leder.


LAG EN PLAN


Om du skal inn i en plan hvor ansvaret for kirken gradvis skal økes så anbefaler vi at en slik plan skriftliggjøres før du tiltrer slik at begge parter har kalibrert forventningene sine.


Om du skal inn i en kirke hvor lederskapet selv skjønner at her er det behov for betydelige endringer, så er det likevel ikke gitt at det blir en enkel prosess. Legg en tidsplan for hva som skal skje som tar høyde for utfordringer. Det er ikke alltid kirkens medlemmer vil det samme som lederskapet. Det kan derfor være fornuftig å la menigheten få høre om det du tenker å gjøre av endringer før du tiltrer.


FORVENTNINGSNIVÅ


Det er viktig at du har et realistisk forventningsnivå til forandringstempoet. Det viktigste rådet er kanskje å ikke gi seg og ta det ene skrittet etter det andre. Iblant så blir det også ett skritt tilbake, men om du fortsetter så kan det bli gode resultater etter hvert.


Forandringsarbeid i kirken er slitsomt, men mange pastorer rapporterer at det også er meningsfylt, men sjeldent uten å nevne de menneskelige, åndelige og familiemessige utfordringene det innebærer. Det er derfor veldig viktig at du som ung leder blir godt kjent med deg selv og hvordan du reagerer når du møter vanskeligheter. Hvis du ikke tror du tåler og kan håndtere stor belastning over tid, så ikke bli leder i ei kirke du ønsker å forandre.


GODE VANER


Dessuten er det viktig at du etablerer gode vaner når du tiltrer. Du bør være nøye med kost og mosjon. Ditt eget åndsliv må pleies og du må selv sette grenser for din arbeidstid. Det siste er ikke lett, men god organisering og en bevisst bruk av tiden kan hjelpe mye.

Comments


RECENT POST
bottom of page