top of page

Forandring er kommet for å bli

«Jeg hører fra de unge i menigheten at vi stadig må forandres og tilpasses dagens mennesker. Jeg er av natur skeptisk til forandring og blir usikker når de unge vil forandre menigheten. Hva tenker menighetsdoktorene om dette?»


Vi kan forstå at det går an å bli litt engstelig for forandring. Vi kjenner jo så godt til det trygge og gode vi har. Det er vi blitt glad i, og det er tungt å skifte det ut med noe nytt og mer tidsriktig. De sterke opplevelsene av gudsnærvær uteblir for en del når alt skal moderniseres, når lysene flakker, når røyken stiger fra plattformen, når klærne er hullete, når musikken dundrer og når ordene som velges er moderne. Det blir liksom ikke en gudstjeneste ut av det, er det noen som mener. For noen skal det heller ikke så store forandringer til før ubehaget kommer sigende.


Like fullt vil vi understreke at forandring er kommet for å bli. Aril Edvardsen sa for mange år siden at det bare er statuer som ikke forandrer seg. Vi vet at alt liv forandrer seg. Det gjelder også for kirker. Vi må bare sørge for at det skjer gode prosesser forut for forandringene.


New York

Vårt samfunn har hatt en rivende utvikling. I 1900 var gatene i New York fulle av hester. 13 år senere preget bilene bybildet. Bilder fra denne tiden illustrerer vårt poeng. For en rask omstilling! Henry Ford har også et kjent sitat fra samme periode: «Hvis jeg hadde spurt min kunder om hva de ville ha, ville de ha svart raskere hester».


I dag skjer omstillingene på mange områder mye hurtigere. Vi er ikke blant dem som mener at budskapet i menigheten skal forandres. Evangeliet er det samme. Det er tidløst, og det «virker» ikke om det utvannes. Men våre former og rammer kan endres i takt med de mennesker vi ønsker å nå.


Følg med

Våre kirker trenger å følge med i utviklingen i samfunnet i dag. En kirkeleder har sagt at en menighet må forandre seg 10 prosent hvert år, eller så må den forandre seg 100 prosent hvert tiende år. Det er lettere med små forandringer enn store. Derfor må vi hele tiden spørre: Hva kan vi gjøre bedre i kirken enn det som gjøres i dag? Det er altså med andre ord viktig kontinuerlig å endre og forbedre måten vi arbeider på, så slipper vi noen av de store og smertefulle endringene.


Bare de som har lyst og vilje til endring forandrer seg. Mange kan si at det er bra det som foreslås, men har man ikke lyst og vilje til forandring, forblir man i gamle hjulspor. Rent praktisk vil vi anbefale at menighetsledere og forkynnere leser litteratur om endring og bøker om kirkevekst. Besøk gjerne kirker som vokser. Reis dessuten på konferanser som inspirerer og hjelper til nytenkning. Kanskje det betyr at du må reise et annet sted enn du vanligvis pleier for å se og oppleve noe annet. Vi skal selvfølgelig ikke kopiere alt, men først og fremst la oss inspirere. Så kan vi også være frie til å kopiere saker andre har utviklet og gjort på en god måte.


Påfyll

For litt siden hørte vi statsminister Erna Solberg tale til ledere på Sørlandet. Hun sa at i framtiden blir det svært viktig for ansatte å få kompetansepåfyll. Nå skjer endringene så raskt at man er nødt å få kompetansepåfyll. Solberg har et viktig poeng. Før skjedde utviklingen senere. I dag skjer den på mange områder i større fart, og man må oppdatere seg. Det gjelder også for leder i menigheter.


Forbedere

Om endringsinitiativ skal lykkes, trenger kirkene mange forbedere. Be for menigheten og lederne og vær med i endringsprosessen. Få saker er viktigere enn å bygge menighet. Det er viktig å ha en lyttende holdning når en forsøker å initiere og iverksette endringer. Om man ikke forstår motforestillingene som dukker opp vil det være vanskelig å møte dem på en god måte. Motforestillinger kan også gi lederne mulighet til å gjøre tilpasninger som øker aksepten av forandring. Ved mindre justeringer kan antallet medspillere økes uten at det viktigste i endringen forsvinner. Dessuten er det viktig å få med seg at motforestilling snarere kan innebære at medarbeiderne kjenner sterk lojalitet til kirken enn det motsatte. Å få endret holdningene til en som ikke vil være med på forandringene kan gi den sterkeste medspiller. Tenk på Paulus sin historie.


Kom for å gi

Vi tror også det er særdeles viktig at kirkens medlemmer modnes i sin kristne tro slik at de ikke blir så avhengig av form og stil i kirkens møter og aktiviteter. Modne kristne kommer ikke til møtet for å konsumere. De kommer for å gi, og de vil involvere seg i innholdet selv om ikke innpakningen er akkurat som det var da de ble kristne eller da deres trosliv ble sterkt formet tidligere i livet. De lovsynger selv når tonene er annerledes enn de liker, de gjenkjenner Guds stemme i forkynnelsen selv om ordvalget er annerledes og de er mer opptatt av å gi enn å få.


Den som er engstelig for framtiden og utfordringer som vil møte kirkene, vil slite i dagen som kommer. De som ønsker å lære og utvikle seg, går spennende tider i møte. Vi skal preparere jordsmonnet, så, gjødsle og vanne. Og så er det er Gud som gir vekst. Gud vil heldigvis vekst!


Publisert i Dagen 21.02.2017: Jan Inge Jenssenog Sten Sørensen


Comments


RECENT POST
bottom of page