top of page

Et møte med Jesus i påska

Det er sen ettermiddag første påskedag. Jeg er sistemann som forlater kirkelokalet. Jeg kjenner meg sliten, men samtidig fylt av en indre glede over at jeg får være et Guds barn og at jeg får lov å tjene Gud. En motorsykkelklubb som har sitt tilholdssted bak kirkebygget vårt, har sammen mad kirken hentet ut ett par busslaster med flyktninger fra Ukraina. Vi har stelt til sen frokost for hele kirken og mange av ukrainerne kommer. Det blir «stinn brakke» og et herlig kaos.


«Deg være ære, Herre over dødens makt». Den første sangen runger i salen. Harde slag på basstrommene forsterker opplevelsen av den veldige kraften som reiste Kristus opp fra de døde. Folk synger med høy røst. «Evig skal døden være Kristus underlagt». Dagens budskap er satt. En nydelig atmosfære av begeistring fyller det overfylte rommet.


«For å vise oss Guds rike og å gjenopprette oss, for å redde hele verden, tok Du villig opp Ditt kors. Gjennom alt Du måtte lide så Du himmelen bli vår. I Din død lå alles frelse og vi ble leget ved Ditt sår.»


Det mange av oss vet blir virkeligere og fester seg enda sterkere i vårt indre. Det spiller ingen rolle hvor vi kommer fra, hvilken bakgrunn vi har. Vi blir frelst fordi han ga sitt liv for oss. Det er vanskelig å kommunisere med mange av dem som er til stede i salen, men vi kjenner en enhet som språklige og kulturelle barrierer ikke kan hindre.


Pastoren vår snakker om hvordan synden skapte et skille mellom oss og den Hellig Gud og om øverstepresten som bare en gang i året kunne gå inn bak forhenget og inn i Det aller helligste for å møte Gud. Men så revnet forhenget fra øverst til nederst da Jesus ble ofret, slås det fast. Historiens vendepunkt. Pga. Hans nåde kan vi bli frelst og ha en nær relasjon med Gud. Himmelens og jordens skaper. Psykologi er viktig. Men du verden hvor mye sterkere dette er. Gud dør isteden for oss. Han tar på seg all vår skyld og skam.

Redningsplanen ble lagt den dagen bruddet mellom menneskene og Gud var et faktum. Gud elsket menneskene så høyt at han måtte bringe dem tilbake til seg selv. Menneskenes synd kunne han ikke se bort fra. Den eneste muligheten var å sende sin sønn. Som menneske var hans død en virkelig henrettelse, som Gud kunne han sone hele verdens synd så vår relasjon med Han blir gjenopprettet.


Navnet Jesus gjør forskjellen! Lovsangerne og salen jubler: «One name holds weight above them all. His fame outlasts the earth He formed. His praise resounds beyond the stars. And echoes in our hearts the greatest one of all. There is no other name.»


Hans død brakte frelse, men Han stod opp igjen og lever i dag. Vi dyrker ikke en religion. Nei, vi har fått mulighet til noe som er langt bedre. Vi får leve i en nær og gjensidig relasjon med Han som har skapt alt og har all makt. Pastoren sier med overbevisning at Jesu oppstandelse viser at budskapet Hans er sant og det viser hvem Han er. Nå er han opphøyd og ubeseiret.


“Seated on high the undefeated one. Mountains bow down as we lift him up. There is no other name», synger forsamlingen.


Oppstandelsen peker også på at våre liv ikke slutter når vi dør. Vi har et evig liv i vente hjemme hos Han i Herligheten. Da vet vi at det beste alltid ligger foran. «Og den dagen som Du oppstod holdt himmelen sin pust helt til stenen rullet bort. Dødens makt var evig knust!»


Er det noen som vil ta imot Jesus i dag, spør pastoren. Flere hender går opp. Ja, vi vil ta imot frelsen og følge Jesus. Gudsnærværet er sterkt. Budskapet har dratt mennesker til Kristus. Forsamlingen synger. «I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing.. I see a generation rising up to take their place with selfless faith».


Kanskje prøvelsene i hjemlandet, bekymringer for venner og slekt i det krigsherjede Ukraina gjør det ekstra viktig å søke Gud. Frokosten som ble til en Jesusfest går mot slutten. Lovsangerne klemmer til og det blir bevegelse i salen.


«The greatest day in history, death is beaten. You have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave. Life eternal, You have won the day. Shout it all, Jesus is alive. »


For en dag og for et budskap! Påska er blitt sentrum i verdenshistorien og gir alle mulighet til å leve i Guds nærhet. Det er verdt å satse livet på. La det bli det aller viktigste og la oss vise for alle at kraften som reiste Kristus opp fra de døde også bor i oss!


Jan Inge Jenssen


Comments


RECENT POST
bottom of page