top of page

Du blir glad når du bruker dine nådegaver

"Jeg ønsker å bruke de nådegaver Gud har gitt meg. Hvordan kan jeg vite at jeg har fått én eller flere nådegaver?"

 

Det er et viktig spørsmål du tar opp, og det er flere som har forsøkt å besvare det. Noen skiller mellom naturgaver og nådegaver. Naturgaver er gitt til alle mennesker ved fødsel, mens nådegaver er gitt til troende ved åndelig fødsel. Samtidig kan naturgaver omdannes til nådegaver ved Den Hellige Ånd. Når vi skriver her tenker vi på alle typer gaver som kan brukes i kirken.


Myte?

Flere av dem som skriver om menighetsutvikling mener at det er viktig å finne ut hva som gir deg tilfredshet eller glede. F.eks. mener Christian Schwarz fra Naturlig menighetsutvikling at det er en myte at en må lide for å gjøre en skikkelig tjeneste i Guds rike. En oppgave som gir glede, er i noen kristnes øyne litt mistenkelig.


Vi vil understreke at det også er viktig å legge vekt på betydningen av kall og langsiktighet. Når vi i en tidligere artikkel skrev om pastortjenesten, understreket vi betydningen av kall. På kort sikt kan det for enkelte gi mer glede å bruke kreftene sine utenfor kirken. Vår erfaring tilsier at tilfredsstillelsen med å gjøre en tjeneste i Guds rike ikke alltid kommer med en gang, men den er knyttet til kall og den vokser fram bl.a. når en er trofast og når ferdighetene til å gjøre arbeidet øker. Det skjer ikke alltid så raskt.


I et menighetsintervju sa en kvinnelig medarbeider følgende: «Jeg har arbeidet med søndagsskolen i 20 år, og vet du, jeg synes det er vanskelig å ha barn rundt meg. Men som kristen kan jeg ikke være opptatt av om tjenesten gir meg glede eller ikke. Det som er avgjørende, er at Gud har gitt noen et kall.»


Hadde Gud virkelig kalt kvinnen til denne oppgaven? Hun led hver eneste gang det var søndagsskole, og resultatene var fraværende. Medarbeiderne led, barna led, også foreldrene og presten led, og vi tror også at Gud led under denne situasjonen.


Glede av å

Det er normalt at det gir glede å tjene med sine gaver. Når en har nådegaven til å være evangelist, har en gjerne stor glede av å hjelpe mennesker til tro. Når en har nådegaven til gjestfrihet, gleder man seg normalt over å ta imot folk hos seg. De som har nådegaven til å tjene, har gjerne glede av å påta seg usynlige oppgaver slik at Jesu Kristi menighet kan bygges opp.


Vi tror at Gud har planlagt det slik at vi opplever glede når vi bruker våre nådegaver. Hvorfor? Han kjenner oss så godt og vet at vi vil gjøre en mye bedre innsats når vi får gjøre noe vi har glede av. De menneskene som vi har å gjøre med, merker svært raskt om vi er entusiastiske, eller om vi bare utfører noe vi anser som vår plikt og er trøtte og frustrerte.


Behagelig?

Når du skal prøve å finne dine gaver, skal du spørre deg selv hva som gir deg tilfredshet og glede. Du må ikke på noen måte forveksle dette med et behagelighetsprinsipp. Selv om det gir oss utrolig glede og tilfredshet å tjene med våre gaver, havner vi av og til i situasjoner der vi helst kunne tenke å slenge alt vekk. Ofte har vi ikke det minste lyst til å ta fatt på en bestemt oppgave, og vi må tvinge oss selv til det. Slike erfaringer står ikke i motsetning til utsagnet om at det gir glede å bruke sin nådegave. Alt som gir oss glede på lang sikt, er forbundet med anstrengelser og ofte også med kriser. Fjellklatrere har fortalt hvilke strabaser de tar på seg ved en ekspedisjon, og om hvilke dyp de først må overvinne. Men nettopp derfor opplever de en helt særegen glede når de har nådd toppen - en følelse de som bare tar taubanen, aldri vil få oppleve. At en blir trøtt og lei betyr med andre ord ikke alltid at en arbeider med noe annet enn en bør.


Forsøk

En del mennesker vet ikke hva de vil og hvilke gaver de kan tjene med i sin kirke. Om det er slik for deg er det viktig å ikke sette seg ned. Det er mye bedre å ta på seg en oppgave og finne ut om dette er noe man passer til å gjøre enn å ikke gjøre noe. Etter hvert som ferdighetene utvikles vil en merke om dette gir tilfredshet og glede. Vi tror også det er viktig å samtale med og lytte til hvordan andre trygge kristne mener at man fungerer i arbeidet som gjøres. Så er det også mange tjenester som en kirke må gjøre som ikke noen ønsker å utføre. Da er det viktig at vi deler på slike oppgaver slik at det som er nødvendig å gjøre faktisk blir gjort - selv om det ikke er så gøy.


Vårt råd er å finne ut hvilke oppgaver som gir deg størst glede og som du liker. Det å tjene er ikke valgfritt, men et spørsmål om kall og lydighet, samtidig er det Guds hensikt at vi skal bli glade av å bruke våre gaver i Guds tjeneste.


Om du vil kan du f.eks. lese mer her: a) Nådegavenes 3 farger av Christian A. Schwarz.

b) The Right People, in the Right Places, for the Right Reasons, at the Right Time, av Bruce L. Baugabee og Don Cousins.


Publisert i Dagen 10.11.2015: Jan Inge Jenssen og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page