top of page

Alkohol og ungdomsmiljø

«Jeg er ungdomsleder og opplever at det etter hvert er blitt et alkoholpress i det kristne ungdomsmiljøet. Personlig synes jeg at miljøet vårt skal være trygt og alkoholfritt. Problemet er blitt utbredt og jeg opplever å tale for døve ører når vi går ut og har det sosialt sammen. Hvilket råd gir menighetsdoktorene meg?»

 

Det er fint at dette viktige spørsmålet blir stilt. Vi har også registrert en endring i alkoholmønsteret blant de kristne de siste tyve årene. Dette gjelder også i ungdomsmiljøene. Alkohol er det vi i etikken kaller en adiaforasak. Bibelen er ikke en avholdsbok, og på Jesu tid var det vanlig i den jødiske kulturen at man kunne drikke vin til maten. Bibelen sier at vi ikke skal drikke oss fulle på vin da det fører til utskeielser, men at vi skal bli fylt av Den Hellig Ånd. (Ef 5,18) Du kjenner sikkert til de skriftstedene som omhandler vin, derfor kan vi ikke med Bibelen i hånd direkte forby alkohol. På en annen side taler Bibelen klart at vi ikke skal gjøre noe som kan føre til noens fall. Bibelen sier også at ingen ting skal få makten over oss. 


Samfunnsutgifter

Det er flere gode argumenter for hvorfor det er best i vår kultur å unngå alkoholbruk. Et glass til maten kan fort bli til flere. Det som skulle være en nytelse fører til store og alvorlige skadevirkninger. Alkoholen har påført vårt samfunn gedigne utgifter både i form av penger og menneskelig lidelse. Det er hjerteskjærende å se at mange familier bli ødelagte på grunn av for stort alkoholforbruk. Mange barn kjenner seg utrygge og sorgfulle. På dette området er det nok også store mørketall. Da er vårt spørsmål: Skal vi hygge oss med alkoholen som har skadet og smertet så mange, eller burde vi være solidariske overfor dem som kjenner så altfor godt til alkoholens bakside? 


Forbilder

Vi mener våre ungdomsmiljøer i kirken skal være helt alkoholfrie! I slike miljøer er for det første ikke alle over 18 år og for det andre så er de over 18 viktige forbilder for de yngre. Våre kirker må ikke bidra til at ungdom får tilgang til alkohol. Presset i samfunnet er mer enn stort nok og det er vanskelig for ungdom å stå imot. 


Når livet er tungt og bekymringene store, kan det være fristende for noen å «selvmedisinere» seg med alkohol. Så er det da herlig å bli frelst og kjenne at Jesus er med og bærer livets byrder. Tenk så ille om en nyfrelst ungdom, som sliter med sitt forhold til alkoholen, skulle komme inn i et kristent ungdomsmiljø å få servert alkohol når vennene i miljøet samles. Da er veien kort tilbake til det gamle livet. 


En annen livsstil

Vi er glade for de mange ungdommer som ønsker å leve sterkt med Jesus. De ønsker å være en motpol mot trendene i denne verden og til sekulariseringen. De ønsker en annen livsstil. De er villige til å betale en pris for sin tro. 


Men det er også en fare i vår tid, med fokus på individuell frihet at vi blir så like «denne verdens levemåte». Det er ikke alle som synes det er like greit. Vi hørte nylig om en ung kristen som gikk i en stor og tradisjonsrik frikirkemenighet i en av våre byer. Han måtte skifte ungdomsmiljø. Han oppsøkte et mindre ungdomsmiljø i samme by fordi han syntes det var så belastende med alkoholkulturen som var blitt gjeldende blant hans kristne venner. Vi må innrømme at det er trist å høre slike historier. 


Viktig diskusjon

Vi mener den voksne delen av kirken bør være gode eksempler. Hvorfor skal ungdommen være restriktive når foreldregenerasjonen er liberale. Vi lever i en tid der egen nytelse er viktig. Mange setter stor pris på et godt glass vin til maten. Noen klarer seg med det ene glasset, men for mange er det ene glasset bare begynnelsen på en rekke glass. Jo yngre ungdommen er desto større er faren for at bruk blir misbruk. Dersom vår nytelse er ødeleggende for andre, er det da verdt det? Vi vil oppfordre pastorer og menighetsledere til å ta opp dette temaet. Vær gode forbilder og ikke vær redd for å «trykke noen på tåa». Det er viktig at temaet blir diskutert både blant voksne og blant unge. Trenden vi ser når det gjelder alkoholbruk i kirken må etter vårt syn snues. Vårt ungdomsmiljø skal være et trygt sted å være, og selvfølgelig uten alkohol. Det gjelder også sosiale samlinger hvor kirkens unge inviteres. 


Publisert i Dagen 26.09.2017 Jan Inge Jenssen og og Sten Sørensen

Comments


RECENT POST
bottom of page