top of page

Ånd og kraft, kjærlighet og forandring?

Et utsagn vi ofte hører i en eller annen variant er: Vi satser på Den Hellige Ånds kraft. Det er nok for vår kirke.


Den hellige ånds kraft er helt avgjørende om vi skal se at den negative trenden i kirkelivet i store deler av Vesten skal snus. Vi er ikke i tvil om dette. Etter vårt skjønn er en sterk overbevisning av betydningen av Evangeliet og Den hellige ånds kraft i den enkeltes liv og i kirken det viktige.


OVERBEVISER OM SYND OG NÅDE


I en slik kirke er det en sterk og klar forkynnelse av synd og vårt behov for tilgivelse. Det må synliggjøres selv om det er aldri så annerledes enn det som preger vår samtidskultur. Innfor Den hellige Gud er man rett og slett ikke god nok! Uten syndserkjennelse og behovet for nåde er det ikke behov for frelse.


Samtidig vil en kirke drevet av Ånden på en like eller enda sterkere måte få fram Guds oppgjør med synden, den ubegrensede nåden og dens altomfattende konsekvenser for oss. En bønn om tilgivelse gir tilgang til hele nåden for alle. I nåden er man mer enn god nok! Mange kirker har som praksis at man i alle offentlige samlinger gir en innbydelse til å ta imot evangeliet og bli frelst. Dette er en praksis som kan anbefales!


UTEN KRAFT INGEN FRAMGANG


Men mennesker blir ikke overbevist om sin synd uten ved Den hellige ånd. Den hellige ånd må forme og være med i alt vi gjør. Uten dens kraft vil kirker aldri vokse.


Derfor er nådegaver helt sentralt. En kirke som ikke praktiserer nådens gaver slik de beskrives i Bibelen går glipp av kraft i arbeidet. Dette bør utfordre oss alle. Åndens gaver har en overnaturlig funksjon i kirkens liv. De overbeviser om synd, om nådens fullstendighet, de hjelper oss i vår helliggjørelse, til å lede, og mye mere.


En kirke uten formidling av evangeliet og Åndens kraft og veiledning, vil aldri fungere som den var tiltenkt. Vi tror fullt og helt på behovet av Den hellige ånds kraft i kirkene våre.


Rett forstått så er dette nok. Mer enn nok!


Men feil forstått så kan det lede oss på ville veier!


NOK OG LIKEVEL FEIL


Kraften kan utebli selv om vi snakker aldri så mye om den, selv om vi gjør alle mulige forsøk, profeterer i vei, har det aldeles heftig, er aldri så høylytt, synger de kjente og kjære sangene fra ungdommen eller siste nytt i lovsang. Noen kristne fra nabokirkene vil kanskje begynne hos oss, men kirkene vår vil ikke tiltrekkes av mennesker som trenger frelse og tar imot evangeliet om ikke kraften er der.


Kjærligheten skaper villighet til forandring


Det er egentlig én grunn til det! Hvis ikke kjærligheten til at alle mennesker skal møte Guds nåde driver oss vil ikke kraften være der og trenden i utviklingen vil ikke snus. Den hellige ånds viktigste hensikt er å drive oss i kjærlighet til mennesker ut til «høsten».


Guds tilgivelse og Den hellige ånd kan skape denne kjærligheten i oss. Vi skriver ikke dette fordi vi er der, men fordi vi vil være der. Om Den hellige ånd får lede oss så er vi villig til å gjøre alt slik Paulus skriver det:


Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er under loven, lever jeg som om jeg var under loven, for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For dem som ikke har noen lov, lever jeg som om jeg var uten lov, for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bundet av Kristi lov. For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.Men alt g jør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del i det. (1.Kor.9 19-23)


Da er vi altså villig til å gi alt. Om praksisen vår må endres, om stilen vår må fornyes, om metodene våre ikke fungerer, eller hva det nå måtte være, så holder vi ikke igjen. Så radikalt er det egentlig. Det er på frukten treet kjennes.

Comments


RECENT POST
bottom of page