Kirkeledelse.no

Hvorfor slutter pastorer? – Del 2

Hvorfor slutter pastorer? – Del 2

Publisert i Dagen 23. Juni 2020 SPØRSMÅL: En svensk avis skriver at pastorer i pinsebevegelsen avslutter tjenesten tidlig. Trolig er det slik hos oss også. Hva tror dere årsaken til dette er? Som vi viste i den foregående artikkelen, er det trolig for mange pastorer som slutter tidlig. At noen...

les mer
Bibel eller ledelse?

Bibel eller ledelse?

Fra Dagen 3.mars 2020 SPØRSMÅL: Hva bestemmer hvordan vi leder? Bibelen eller ledelsesfag? I tilknytning til pinsevennenes ledersamling i år kom spørsmålet om forholdet mellom Bibel og ledelsesfag opp. Noen hevder at Bibelen er nok, mens andre mener at vi godt kan lære fra begge deler. Her kommer...

les mer
Jeg har ingen venner

Jeg har ingen venner

Fra Dagen 26.Mai 2020 SPØRSMÅL: «Det er vanskelig å få venner i kirken. Jeg har gått i den i snart to år, men er fortsatt like ensom. Hvorfor er det slik?» Dessverre er du ikke den eneste som har opplevd kirken slik. Selv om det forkynnes om viktigheten av «å se» folk i kirka, er det lettest å...

les mer
Bønn og kirkevekst

Bønn og kirkevekst

"Dere har ikke, fordi dere ikke ber." Jak. 4,22." "Gud gjør ingenting på jord uten ved å besvare troens bønn." John Wesley Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995:  Ny trend Kirkevekstbevegelsen framhever i sterkere å ster­kere grad betydningen av en systematisk bønnetje­neste i menighetene. Rainer[i]...

les mer
Vekstbarrierer og endring

Vekstbarrierer og endring

- Jeg utfordrer pastorer til å bli tjeneste­utviklere, og deretter vurdere alle re­sultater i menigheten ut fra den stan­darden." Carl F. George Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Tromsø Baptistmenighet ble stiftet i 1870. Menigheten var på slutten av 1800-tallet norges største baptistme­nighet. I...

les mer
Åndskamp og kirkevekst

Åndskamp og kirkevekst

Jeg tror Gud ønsker at vi i årene som kommer skal gjøre en bedre innsats for å evangelisere vår nasjon. Etter min mening vil vi gjøre det i den utstrekning vi forstår at den virkelig kampen er åndelig. Wagner Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Økende interesse De siste årene er det blitt en økende...

les mer
Markedsføring av menigheter

Markedsføring av menigheter

 Markedsføring er et hjelpemiddel til å være kulturelt relevant. Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Rick Warren er pastor og grunnlegger av Saddleback Valley Community Church. Menighe­ten er en del av sørstatsbaptistene, det største evangeliske kirkesam­funnet i USA. Menigheten ble startet i 1980...

les mer
Kirken på nett

Kirken på nett

SPØRSMÅL: «Hvordan kan og bør vi drive kirke i en tid da vi ikke kan samles?» Dette spørsmålet stiller menighetsledere seg i disse tider i store deler av verden. Hva gjør vi nå? Noen svar ser ut til å gradvis komme til syne gjennom innovative satsinger i bygd og by. Nøden lærer naken kvinne å...

les mer
Hjelp, jeg er 29 år og pastor i en tradisjonell kirke

Hjelp, jeg er 29 år og pastor i en tradisjonell kirke

SPØRSMÅL: «Jeg er ung pastor i en tradisjonell frikirke. Drømmen min er å fornye kirken og jeg jobber knallhardt, men synes det er vanskelig å få endret kirken. Hva gjør jeg?» I den forrige artikkelen vår skrev vi om dette temaet. Da skrev vi om hvordan «vi» som erfarne og godt voksne ledere kan...

les mer
Organisering

Organisering

Large enough to celebrate, small eno­ugh to care."   Carl F. George[i] Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Hovedspørsmål Temaet for dette kapittelet er organisering av me­nighetsarbeidet. Drøftingen vil først og fremst dreie seg om hvilke grupper en menighet bør inneholde for å kunne vokse....

les mer
Ung pastor i en tradisjonell kirke

Ung pastor i en tradisjonell kirke

«Vi har ansatt en pastor på 25 år. Vedkommende har et voldsomt driv og store ambisjoner på kirkens vegne. Noen av oss er litt engstelig for grove feilskjær. Hva gjør vi?» En god del positivt skjer for tiden. Flere unge tar utdanning innrettet på pastoryrket. Det er lenge siden så mange har søkt...

les mer
Menighetsplanting

Menighetsplanting

Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Randesund misjonsmenighet ble etablert i 1984. Pas­tor under oppstarten var Leif Rasmus­sen. Menighet­en er en del av misjonsforbundet. Antall med­lemmer var ved oppstarten 35. Medlemstal­let er i 1994 vokst til 150 voksen, med barn er tallet 264. Salem...

les mer