Kirkeledelse

KIRKELEDELSE.NO

Artikler om kirkeledelse

Hvorfor slutter pastorer? – Del 2

Hvorfor slutter pastorer? – Del 2

Publisert i Dagen 23. Juni 2020 SPØRSMÅL: En svensk avis skriver at pastorer i pinsebevegelsen avslutter tjenesten tidlig. Trolig er det slik hos oss også. Hva tror dere årsaken til dette er? Som vi viste i den foregående artikkelen, er det trolig for mange pastorer...

Bibel eller ledelse?

Bibel eller ledelse?

Fra Dagen 3.mars 2020 SPØRSMÅL: Hva bestemmer hvordan vi leder? Bibelen eller ledelsesfag? I tilknytning til pinsevennenes ledersamling i år kom spørsmålet om forholdet mellom Bibel og ledelsesfag opp. Noen hevder at Bibelen er nok, mens andre mener at vi godt kan...

Jeg har ingen venner

Jeg har ingen venner

Fra Dagen 26.Mai 2020 SPØRSMÅL: «Det er vanskelig å få venner i kirken. Jeg har gått i den i snart to år, men er fortsatt like ensom. Hvorfor er det slik?» Dessverre er du ikke den eneste som har opplevd kirken slik. Selv om det forkynnes om viktigheten av «å se» folk...

Kirken på nett

Kirken på nett

SPØRSMÅL: «Hvordan kan og bør vi drive kirke i en tid da vi ikke kan samles?» Dette spørsmålet stiller menighetsledere seg i disse tider i store deler av verden. Hva gjør vi nå? Noen svar ser ut til å gradvis komme til syne gjennom innovative satsinger i bygd og by....

Ung pastor i en tradisjonell kirke

Ung pastor i en tradisjonell kirke

«Vi har ansatt en pastor på 25 år. Vedkommende har et voldsomt driv og store ambisjoner på kirkens vegne. Noen av oss er litt engstelig for grove feilskjær. Hva gjør vi?» En god del positivt skjer for tiden. Flere unge tar utdanning innrettet på pastoryrket. Det er...

Motstand og hvordan vi møter den

Motstand og hvordan vi møter den

SPØRSMÅL: «Dere skriver i en tidligere artikkel (12.11) at klassiske kristne vil møte økende motstand, at det er viktig å stå fast, men at kommunikasjonen om sensitive tema må være klok. Mener dere at det er mulig å stå fast og gjennom god kommunikasjon unngå...

Kirke og arbeidsliv

Kirke og arbeidsliv

SPØRSMÅL: I den forrige menighetsdoktor gav vi noen svar på et spørsmål om hvordan kirken og arbeidslivet er knyttet sammen. I denne artikkelen forsøker vi å besvare spørsmålet om hvordan kirkeledere kan påvirke medlemmenes holdninger til pionerarbeid i arbeidslivet...

Hva er en sterk pastor?

Hva er en sterk pastor?

I debatten om menighetsledelse er det to klare fronter. De som ønsker en sterk pastor og de som advarer mot sterke ledere. For å kunne si noe viktig om dette temaet er det viktig å klargjøre hva begrepet sterk pastor eller sterk leder innebærer. Viktig for vekst En...