Kirkeledelse

KIRKELEDELSE.NO

Artikler om kirkeledelse

Må man ha et kall for å være pastor?

Må man ha et kall for å være pastor?

I tidligere tider var kallstanken framtredende i flere yrker. Man hadde kall til å bli sykepleier eller lærer. Man ønsket å tjene Gud gjennom sitt yrke og var bevisst dette. I dag har pendelen kanskje gått for langt i motsatt retning. Yrket og karrieren kan bli viktige enn å være en Kristi representant på jobben.

Tjenende ledelse eller?

Tjenende ledelse eller?

Paulus hentet en god del lederskapstenkning fra samtiden, men han talte helst om tjeneste og medarbeiderskap. Samtidig har ikke en ensidig betoning av tjenende lederskap som en finner i mange artikler og bøker om kirkelig lederskap, full støtte i NT. Ledere må ha innflytelse i kraft av sin utvelgelse og funksjon.

Åpenhet i kirken

Åpenhet i kirken

Åpenhet og kommunikasjon er altså viktig. Det kan bidra til å skape delaktighet, motivasjon og vilje blant de mange til å bygge kirka. Når det er sagt vil vi påpeke at allmennheten eller kirkens medlemmer ikke har krav på all informasjon.

Bør vi profesjonalisere kirken?

Bør vi profesjonalisere kirken?

En kirke må alltid være åpen og inkluderende, mennesker må bli møtt på en god måte og det må være et mål å få alle slags folk inn i tjenester tilpasset deres kall og utrustning på områder hvor de selv kan vokse og hvor de kan bidra til kirkens utvikling og vekst.

Betyr personlighet noe?

Betyr personlighet noe?

Det er viktig å sette sammen gode lederteam gjerne med litt ulike personligheter og ferdigheter slik at medlemmene i teamet utfyller hverandre. Samtidig kan forskjellene bli så store at de kan skape unødig friksjon og forsinke eller hindre framgang – og om det er riktig ille kan det skape ødeleggende konflikter.

Hvordan håndtere kontroversielle temaer?

Hvordan håndtere kontroversielle temaer?

Samfunnets holdninger preger i stadig større grad våre forsamlinger og utviklingen begynner ofte med de unge. Påvirkningen i barnehage, skole, venneflokker og fra media er massiv, og det er mye lettere å gi etter enn å stå imot.
Når vi som ledere også er svært varsomme med å snakke om disse temaene, blir dette kjempeutfordrende.

Hvorfor og hvordan snakker vi om synd i kirken?

Hvorfor og hvordan snakker vi om synd i kirken?

I mange kirker har det de siste to-tre tiårene vært en tendens til å ensidig framheve de «lette og fine sidene» ved den kristne tro. Kjærlighet og nåde har ofte blitt fokuset. Det er selvfølgelig en helt avgjørende side ved den kristne tro, men for mange blir tilgivelse unødvendig når syndens realitet uteblir og man bare fokuserer på kjærlighet og nåde.

Etterfølger i 2021

Etterfølger i 2021

I mange kirker har det de siste to-tre tiårene vært en tendens til å ensidig framheve de «lette og fine sidene» ved den kristne tro. Kjærlighet og nåde har ofte blitt fokuset. Det er selvfølgelig en helt avgjørende side ved den kristne tro, men for mange blir tilgivelse unødvendig når syndens realitet uteblir og man bare fokuserer på kjærlighet og nåde.

Lederes møte med etterfølgere anno 2021

Lederes møte med etterfølgere anno 2021

Dagens samfunn er annerledes, og de menneskene vi møter er påvirket av samfunnet på godt å vondt. Det er viktig at vi som etterfølgere lar oss engasjere og blir konstruktive, men ledere i kirken må også endre arbeidsmåter og gjøre tilpasninger. Selv om samfunnet preges av noen bestemte utviklingstrekk så er det samtidig heller ikke i dag bare én god måte å lede på. Samfunnet er endret, men alle regioner og kulturelle segmenter er ikke like. Sammensetningen av mennesker er heller ikke like i alle kirker. Ledernes diagnostiske evner settes med andre ord på prøve.