KIRKELEDELSE.NO

Artikler om kirkeledelse

Motstand og hvordan vi møter den

Motstand og hvordan vi møter den

SPØRSMÅL: «Dere skriver i en tidligere artikkel (12.11) at klassiske kristne vil møte økende motstand, at det er viktig å stå fast, men at kommunikasjonen om sensitive tema må være klok. Mener dere at det er mulig å stå fast og gjennom god kommunikasjon unngå...

Kirkens betydning for arbeidslivet

Kirkens betydning for arbeidslivet

SPØRSMÅL: Jeg har tatt på meg ansvaret som pastor på deltid fordi vi ikke klarer å rekruttere en fulltidspastor. Jeg jobber ellers som lærer på stedet. I det siste har jeg lest i avisspalter og hørt forkynnere hevde at predikanter...

Kirke og arbeidsliv

Kirke og arbeidsliv

SPØRSMÅL: I den forrige menighetsdoktor gav vi noen svar på et spørsmål om hvordan kirken og arbeidslivet er knyttet sammen. I denne artikkelen forsøker vi å besvare spørsmålet om hvordan kirkeledere kan påvirke medlemmenes holdninger til pionerarbeid i arbeidslivet...