Kirkevekstboka

KIRKELEDELSE.NO

Artikler om kirkeledelse

Visjon og strategi

Visjon og strategi

Hensikten med å ha en slik visjon er å skape retning for utviklingen av organisasjonen og motivasjon til innsats. George Barna mener også at visjon innebæ­rer et ønske om forandring. «Visjoner dreier seg aldri om vedlikehold av status quo»

Bønn og kirkevekst

Bønn og kirkevekst

"Dere har ikke, fordi dere ikke ber." Jak. 4,22." "Gud gjør ingenting på jord uten ved å besvare troens bønn." John Wesley Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995:  Ny trend Kirkevekstbevegelsen framhever i sterkere å ster­kere grad betydningen av en systematisk...

Vekstbarrierer og endring

Vekstbarrierer og endring

- Jeg utfordrer pastorer til å bli tjeneste­utviklere, og deretter vurdere alle re­sultater i menigheten ut fra den stan­darden." Carl F. George Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Tromsø Baptistmenighet ble stiftet i 1870. Menigheten var på slutten av 1800-tallet...

Markedsføring av menigheter

Markedsføring av menigheter

 Markedsføring er et hjelpemiddel til å være kulturelt relevant. Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Rick Warren er pastor og grunnlegger av Saddleback Valley Community Church. Menighe­ten er en del av sørstatsbaptistene, det største evangeliske kirkesam­funnet i USA....

Organisering

Organisering

Large enough to celebrate, small eno­ugh to care."   Carl F. George[i] Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Hovedspørsmål Temaet for dette kapittelet er organisering av me­nighetsarbeidet. Drøftingen vil først og fremst dreie seg om hvilke grupper en menighet bør...

Menighetsplanting

Menighetsplanting

Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Randesund misjonsmenighet ble etablert i 1984. Pas­tor under oppstarten var Leif Rasmus­sen. Menighet­en er en del av misjonsforbundet. Antall med­lemmer var ved oppstarten 35. Medlemstal­let er i 1994 vokst til 150 voksen, med barn...

Kirkebevegelsens framvekst

Kirkebevegelsens framvekst

 Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Starten Å datere starten på kirkevekstbevegelsen til 1955 vil innebære en neglisje­ring av historiske begivenhe­ter som den åndelige oppvåkingen på syttende og at­tende århundre. Arbeidet til John Wesley, Charles Spurgeon og Charles...

Møte- og gudstjenesteform

Møte- og gudstjenesteform

Inntil kirken kommer seg fra sin tilbe­delse av dens kulturelle ramme, kommer den til å halte når den burde løpe. Donald McGavran og Win Arn[i] Menighetsrådet i Gand ber heldigvis ikke "helliget vorde Høymessen". De ber om at unge må få et møte med Gud. Egil Rise til...

Pastoren

Pastoren

Patorens rolle   Et hyppig debattert spørsmål er hvordan pastoren kan bidra til menighetsvekst. Til "trøst" bør det nevnes at pastorer i voksende menigheter vanligvis har få ekstraordinære egenskaper. Man må verken være en...

Kirkevekst og åndskamp

Kirkevekst og åndskamp

Jeg tror Gud ønsker at vi i årene som kommer skal gjøre en bedre innsats for å evangelisere vår nasjon. Etter min mening vil vi gjøre det i den utstrekning vi forstår at den virkelig kampen er åndelig. Wagner Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Økende interesse De...