SPØRSMÅL: «Dere skriver i en tidligere artikkel (12.11) at klassiske kristne vil møte økende motstand, at det er viktig å stå fast, men at kommunikasjonen om sensitive tema må være klok. Mener dere at det er mulig å stå fast og gjennom god kommunikasjon unngå problemer med storsamfunnet?»Vi er sikre på at det er nødvendig å stå fast og være tydelig på verdiene vi står for, ellers vil vi miste troverdighet. Det er også bibelsk å vise godhet, derfor må vi kommunisere på en klok og nådefull måte – slik vi konkluderte med i den refererte artikkel. Det viser seg likevel at selv god og saklig kommunikasjon, kan komme dårlig ut i det offentlige rom. Når verdiene ikke passer inn og ikke er «politisk korrekte», er det dessverre noen som uansett ser rødt.

HVA SKJER?

Det virker å være greit at journalister kan bruker sterke ord mot kristne som utrykker tradisjonelle holdninger til familie og ekteskap. NRK-journalisten har tydeligvis ikke vurdert signalene han selv sendte ut da han kommentere Andreas Håtveit slik: «R ÆVVA fyr du er! Håper barna dine bitchslapper deg rundt når de blir gamle nok. Tenk på hva du sender ut av signaler til unge usikre mennesker. Dra til helvete. Du tror jo faktisk på det.»


Så godt som alle kristenledere som uttaler seg om familie og samliv understreker at alle mennesker har lik verdi. Det understrekes igjen og igjen at mennesker som velger ulike levemåter skal respekteres. I det alminnelige samfunnslivet skal ingen diskrimineres. Det er likevel naturlig at det finnes unntaksbestemmelse i arbeidsmiljøloven (§13-3) som gjør det mulig for organisasjoner med bestemte formål (f.eks. knyttet til livssyn eller politikk) å ta spesielle hensyn. Ønsker man å fremme visse verdier, må jo de som jobber med dette selv kunne stå inne for de samme verdiene det sier seg vel nesten selv.

LIKEVEL UTSKJELT

Det faller mange likevel tungt for brystet når kirken setter noen slike grenser. Selv om det understrekes gang på gang at en må skille mellom legning og praksis. Dette ignoreres, og det er knapt noen i media som ønsker å referer dette viktige poenget.


Nå er det slik at man fort kan bli utskjelt om man har tydelige tanker. Akkurat nå dreier det seg om spørsmål knyttet til familie og samliv. Snart vil det kanskje komme opp spørsmål om det virkelig bare finnes én vei til frelse eller om det virkelig finnes to utganger av livet.

HVA SÅ?

Kan man ikke bare gjøre noen justeringer i liberal retning? Det vil kanskje «hjelpe» en kort tid og gjøre oss «mer spiselige». Hvor langt er vi villige til å bevege oss bort fra det vi egentlig står for? Å gjøre stadige små «umerkelige» skritt bort fra bibelens verdier kan, over tid, føre en langt bort fra det som er kirkens oppdrag. Skulle ikke vi være lys og salt i denne verden?


Vi lever i en tid der det er viktigere enn noen gang at kristne med et klassisk bibelsyn står sammen selv om man er uenig om mindre viktige saker. Etter vårt skjønn går vannskillet mellom dem som har et tradisjonelt bibelsyn og bibeltolkning som gir Bibelen stor autoritet i spørsmål knyttet til tro, lære og livsførsel og dem som ikke gir Bibelen slik autoritet. Det er bl.a. unødvendig å korrigere hverandre unødig i media når man er enig i det viktigste.

KOMMUNIKASJON OG STØTTE

Det er viktigere enn noen gang at vi har gode samtaler på ledernivå mellom ulike kirker og kirkesamfunn. Vi trenger å utforme felles strategier og støtte hverandre på det personlige planet og i media når en eller f lere «henges ut». Vi synes responsen til helseministeren fra 18 kirkeleder i Dagen under overskriften «Helseministeren stigmatiserer titusenvis av kristne barn» er et eksempel til etterfølgelse.


Det er kommet ganske langt i negativ utvikling om man ikke får jobb fordi man har oppgaver fra menighetsarbeid på sin CV. Dessverre er eksemplene etter hvert så mange, at vi er ganske sikre på at diskriminering faktisk skjer. Vi frykter at det kan bli verre. Derfor bør kirkene våre være steder der vi støtter og oppmuntrer hverandre.


Husk på at menigheten er en del av den store kirken. Det er en stor og voksende gruppe kristne med en klassisk teologi. Dette er noe å glede seg over. Endringene som skjer i vår del av verden er ganske annerledes enn det som skjer i land hvor kristentroen virkelig vokser. Derfor må vi ikke bli for nærsynte og fokusere for mye på problemstillinger som dras fram i norsk samfunnsdebatt. Bildet er så mye større.

FRYKT IKKE!

Når vi settes under press, kan vi enten gi etter eller bli sterkere. La oss oppmuntre hverandre til ikke å ikke gi etter for ytre press. Vi vil ikke kunne unngå problemer, men la oss stå for noe slik at det også i framtiden kan vokse fram en ny generasjon med djerve kristne som tar sitt kors opp i lydig etterfølgelse koste hva det koste vil. Det kan bli en smittende kristentro som snur stagnasjon til ny vekst.