Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 95 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 95 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 97 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 97 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 103 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 103 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 105 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 105 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 130 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 130 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 132 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 132 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 161 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 161 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 161 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 162 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 162 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 162 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 205 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 207 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 207 Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/settings/migration/ColumnOptions.php on line 207 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Section::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Helper_MultiViewOptions::$inherited_props is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/helpers/MultiViewOptions.php on line 686 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Field_Divider::$count is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/main-structure-elements.php on line 1498 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Row::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Column::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$text_shadow is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$margin_padding is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$_additional_fields_options is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Text::$_original_content is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/class-et-builder-element.php on line 1331 Deprecated: Creation of dynamic property ET_Builder_Module_Helper_MultiViewOptions::$inherited_props is deprecated in /customers/8/d/3/kirkeledelse.com/httpd.www/wp-content/themes/Extra/includes/builder/module/helpers/MultiViewOptions.php on line 686

SPØRSMÅL: Jeg har tatt på meg ansvaret som pastor på deltid fordi vi ikke klarer å rekruttere en fulltidspastor. Jeg jobber ellers som lærer på stedet. I det siste har jeg lest i avisspalter og hørt forkynnere hevde at predikanter snakker for mye og for godt om pastor-yrket og for lite om hvordan man kan realisere sitt gudskall i andre deler av samfunnet. Hva tenker dere om dette?

Det enkle svaret er at det er viktig å bidra til at flere velger pastoryrket og at det undervises i kirker om at Gud kaller og utruster til tjeneste som lærere, elektrikere, sykepleiere, direktører, gründere eller hva de nå måtte være. Men det virker på oss som du er fortvilet over at pastoryrket ikke snakkes enda mer opp.

STYRK PASTORYRKET Vi er enig med deg i at det fortsatt er mye å gjøre for å bygge opp om forståelsen av hvor viktig arbeidet som pastor i en kirke er. Det er et stort behov for å rekruttere f lere og bedre pastorer. Det er også viktig at vi hegner om og bygger opp pastoryrkes status bl.a. overfor unge mennesker.

Situasjonen vi befinner oss i fordrer at dette fokuset økes. Det er alt for mange kirker uten pastorer, og det er betydelige muligheter for pastorer til å bygge opp nye kirker. Vi trenger flere sterke kirker som forkynner evangeliet og som hjelper mennesker i utviklingen av sin kristne tro. Det er og blir kirkens viktigste oppgave.Når det er sagt så tror vi faktisk det er mulig å samtidig undervise om hvordan vi gjennom yrkene våre kan leve som kristne og leve ut det kallet Gud gir. Det er store behov og mange muligheter. Hermund Haaland skrev nettopp en bok kalt Samfunnsbyggeren. Han mener at manglende kobling mellom tro og arbeidsliv er en av årsakene til at unge forlater kirken. Det kan godt tenkes å være en medvirkende årsak.

Hjelp til å forstå kristentroens betydning i alle livssfærer er viktig. Formålet med arbeidslivet kan raskt byttes fra et sted hvor man anvender sin kristne tro til å bli stedet som understøtter egen selvrealisering gjennom et sterkt karrierefokus. En materialistisk livsstil og sekulariseringen blir gjerne resultatet. Her har kirken en viktig funksjon som trolig bør styrkes. Det er viktig at kristne lærer å leve ut Gudgitte kall i yrkeslivet. Det skaper mening for den kristne, er krevende og det skaper derfor behov for å leve nær Gud og styrke egen tro. På denne måten er det både menighetsbyggende og samfunnsbyggende. «Jeg trenger kirken fordi den hjelper meg til å leve ut min tro på jobben.».

ARBEIDSETIKK Vi tror nok stort sett pastorer oppmuntrer menigheten til å gjøre en god jobb i arbeidslivet, men kan kirken gjøre mer? Det er helt sikkert mulig å forsterke forkynnelsen om hvordan vi gjennom vårt arbeid kan bidra som kristne.

Gud kaller inn i alle slags yrker, og gir oss muligheten til å leve ut troen i jobben vi til daglig gjør. Det kan være som god og frimodig kristen kollega, som pliktoppfyllende medarbeider og bidragsyter til å realisere virksomhetenes mål om å gi barn- og unge kompetanse gjennom utdanning, til å lindre og helbrede syke i helsevesenet, til å skape økonomiske verdier som kan betale regningene for folk og for fellesoppgavene vi har. Det siste er da ikke spesielt kristelig tenker du kanskje.

Jo, det er viktig at vi bidrar til å skape økonomiske verdier fordi det dekker mange sentrale behov, som mat og klær, bolig, skoler, sykehus og mye mer. Det viktige må ikke bli hvor mye mer materielle goder arbeidet kan gi «meg» slik at «jeg» kan leve i enda større overflod, men hvordan jeg gjennom innsatsen min på jobben kan avhjelpe behov i mine omgivelser og langt ut over det.

UTALLIGE MULIGHETER Sparing med etterfølgende investering er viktig for samfunnet. Kristne (og mange andre) bedriftsetablerer og -utviklere er ikke profittsøkende egoister, men kritisk viktige samfunnsbyggere som skaper verdier og jobber til folk. Det finnes utallige muligheter for hvordan vi som kristne kan bidra til å investere og bygge. Det kan kirken stimulere til gjennom å snakke om kall, plikt, risiko, osv.

I neste menighetsdoktor kommer det mer om dette. Hvordan stimulerer vi som kirkeledere til at kristne utvikler bedrifter, skoler, boliger, helseinstitusjoner? Og hvordan kan slik pionerarbeid bidra positivt inn i samfunnet og samtidig være kirkebyggende?