Publisert i Dagen 12. Nov. 2019

SPØRSMÅL: «Kristne har møtt lite motstand i Norge i flere generasjoner. Ute i verden er det kristendomsforfølgelse. Nå er det imidlertid blitt vanskeligere å være frimodig spesielt på noen områder. Må menighetene våre forvente mer motstand også i vårt eget land i framtiden, og hva gjør vi eventuelt med det?»

Dette er et aktuelt spørsmål for menighetsledere. Vi synes at kritikken kristne ledere og menigheter møter er krass og det aktualiserer spørsmålet om vi går inn i en vanskeligere periode for religions- og ytringsfriheten. Toleranse er en dyd som skal «henge høyt» i vår del av verden, men den er dessverre under økende press.
 
EKSEMPLER

 

Den massive kritikken som har fulgt etter at organisasjonen Til Helhet leide lokalene til NLA i Bergen er et godt eksempel. I kjølvannet av denne saken er det også blitt et sterkt og negativt fokus på NLA sine verdier. Et annet eksempel er boikotten fra noen partier av en politikerdebatt i Salt Bergenskirkens nye lokaler.

Studentorganisasjonen i Agder blir provosert over at universitetet leier konferansesenteret Q42, som eies av Filadelfiamenigheten i Kristiansand, til tre store arrangementer. Kongressalen har ikke et livssynspreg. Den har ingen religiøse symboler på veggene. Like fullt er det et problem for Studentorganisasjonen fordi lokalene eies av en pinsemenighet.

De sterke og meget ufine reaksjonene på idrettsmannen Anders Håtveit sin kritiske holdning til liberaliseringen av KRIK sin policy i samlivsspørsmål er også et eksempel på hvordan det hardner til for kristne i samfunnet.

I tillegg framsettes det stadig trusler om at kirker, kristne barnehager og friskoler vil miste statsstøtten om ikke de tenker og handler slik majoriteten ønsker. Mange politikere, spesielt på venstresiden, viser etter vårt skjønn totalitære trekk i sin motstand.

IKKE UVENTET

Jesus lovet oss ikke et liv uten kamp. Han sa ikke at vi skulle bli likt av alle. Han sa blant annet: Jeg sender dere ut som lam blant ulver. Han sa også: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.» Matt 5, 10-13.Paulus understreker det Jesus sa: Ja, alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt. Slik er det i mange land. Over 245 millioner kristne opplever en høy grad av forfølgelse. Det er i Vesten at vi har hatt fred og respekt som en slags bonus. Andre kristne har en helt annen hverdag.

GODE GJERNINGER

I Apg. 2 skrives det at de kristne hadde velvilje hos folket. Praktiserer kirken gode gjerninger og viser omsorg overfor dem som sliter, vil det alltid gi gode frukter. Paulus oppfordrer oss til ikke å glemme å ta oss av de svake. Denne omsorgen må være en viktig del av vårt DNA. Vi tror en slik omsorg demper kritikken mot kristne ledere og menigheter og bidrar til å åpne mennesker for evangeliet.

STÅ FASTDet er også viktig å møte kritikken på en ordentlig måte. Svarene vi gir må være gjennomtenkte og ordvalgene gode. Evangeliet handler om Guds kjærlighet til oss, og vi må ha ei nådefull tone når vi kommuniserer. Samtidig er det svært viktig å stå fast.Om vi gir etter i saker hvor Bibelen er klar vil vi miste kraften i arbeidet. På noen områder er det ikke mulig å stå fast selv om en gjør det på en klok og ydmyk måte uten å møte motstand. Om vi vil være tro mot Bibelen må vi være villig til å tåle kritikk, dårlig behandling og bli diskriminert. Det er en kristen dyd å lyde Gud mer enn mennesker slik Peter og de andre apostlene skriver i Apgj. 5,29.

IKKE FORFØLGELSE

Til nå kan vi ikke snakke om kristendomsforfølgelse i klassisk forstand i vårt land. Men vi kan se konturer av et mer intolerant samfunn der de rette offisielle meninger blir mer og mer retningsgivende og forsøkt påtvunget alle. Takhøyden blir gradvis lavere i mange spørsmål.Likevel, la oss med frimodighet bekjenne vår tro og leve den ut i gode gjerninger. Vi skal være lys og salt i verden. Litt motstand gjør oss sterkere i overbevisning og innsats