SPØRSMÅL: «Hvordan kan og bør vi drive kirke i en tid da vi ikke kan samles?»

Dette spørsmålet stiller menighetsledere seg i disse tider i store deler av verden. Hva gjør vi nå? Noen svar ser ut til å gradvis komme til syne gjennom innovative satsinger i bygd og by. Nøden lærer naken kvinne å spinne, heter det.

Tid for å høste
Det er viktig å ikke la denne tiden bli ferietid for lokale kirker. Behovene er store. Mange er ensomme og noen lever i frykt. Kirken er til for å hjelpe i slike situasjoner. Dessuten – og aller viktigst – er det ofte slik at mennesker blir mere åpne for evangeliet i utfordrende tider. Det er viktig at vi bruker de mulighetene som situasjonen skaper.

Oppfinnsomhet
Oppfinnsomheten er stor: Vi har fått flere nettgudstjenester, miniandakter på nett, videokonferanser mellom ledere, smågrupper som samles på Skype, eller Zoom, drive-in-church i Skien, spørsmål og svar på Instagram fra Sandes, ungdomssamlinger med andakt, quiz og samtale på nett, pop-upungdomssamlinger, bønnekjeder, og mye mer. Mange medarbeidere og medlemmer føler mer oppmerksomhet enn noensinne fordi pastor og ledere begynner ringe rundt. Alt dette er f lotte tiltak og mulighetene er store.

Dette er mye enklere å gjennomføre enn mange tror, så bruk tid til å lære deg noen ulike verktøy. Selv kirker med små ressurser kan få dette til på en god måte. Mange eldre er mye på nett, men det er fortsatt noen som ikke er det. Disse trenger litt hjelp. De fleste har en smarttelefon og en PC på nett. Ring dem opp og hjelp dem med å ta i bruk nødvendige tjenester.

Bibel og bønn
Mange er hjemme mye mer enn før. Det gir mulighet til å gjøre saker som en ofte ikke får gjort. Hagestell, oppussing, familiemiddager og enda mere i «samme gate» er nyttig for mye. Men tiden hjemme gir også mulighet til bønn, bibel og refleksjon. Familiesamlingene om bibel og bønn kan etableres og bli praksiser som består også etter at virussituasjonen er over. Man kan over nettet oppmuntre og tilrettelegge for dette. Mange kan komme styrket ut på andre siden av krisen vi er inne i.

Langsiktighet
Mye av det vi lærer oss i denne utfordrende tiden kan være viktig på lang sikt. Internett og mobiltelefon er gode hjelpemidler som kan brukes enda bedre av kirker rundt om i landet. Ledermøter, styremøter, stabsmøter eller hva de nå måtte være går raskere å gjennomføre og kan til og med bli bedre på nettet. Man slipper transport til og fra og det blir mindre utenomsnakk og man kan få samtalt med mange f lere. Personlige møter er viktige, men mye mer enn de fleste gjør i dag kan skje på nettet på en mye bedre måte og en kan samtidig få gjort mere enn før.

Også på det personlige plan er det mulig å bruke både mobiltelefon og internett mer. Få et standardsystem for invitasjon og sett i gang. Da kan en få snakket med mange f lere på en bedre måte. Oppfølging av ledere og medarbeidere kan bli mer effektivt, men også personlige samtaler med mennesker som har behov er en mulighet.

Lær deg nettet
Lær deg å lag korte bibeltimer (35 minutter). Det kan legges ut på kirkens egne sider, med eller uten passordbeskyttelse. Begynn å lage intervjuer med mennesker i din kirke som har gode historier. Noen kan legges på nettet, noe kan brukes i kirkens møter på skjerm. Det er ikke dumt å sette opp et lite studio, men ikke la mediefolk bestemme for mye. Da blir det gjerne opplegg som forutsetter at mange er til stede hver gang utstyret skal brukes. I dag er det mye enklere enn før å lage opptak med god kvalitet som kan brukes på nettet.

For noen tusen kan en få et rom med en pen bakgrunn, med riktig lys, gode lydforhold og forhåndsinnstilte kameraperspektiver som kan betjenes med én enkel kontroll. Man trenger ikke ha tilgang til tre-fire mediefolk for å lage opptak med god kvalitet. På denne måten får en også mulighet til å gjøre opptakene mange ganger til man er fornøyd. Dette koster nødvendigvis ikke så mange tusen.

Når en lager opplegg på nettet er det viktig å skape mulighet for engasjement, tilbakemelding og samtale. Det finnes ulike metoder du kan lære deg for å få dette til.

Det personlige møtet
Selvfølgelig erstatter ikke dette det personlige møtet med og mellom mennesker, men kanskje behovene for fysiske samlinger og møter blir mindre om man får mulighet til å samtale oftere. Digitale løsninger er tidseffektivt.

Når en lokalmenighet ønsker å forbedre nettbruken er det viktig at det som legges ut til hele kirken og til allmenheten har god kvalitet og at man forbereder det som skal sies ordentlig. Kvalitet er viktig, men vårt budskap er at det er mulig å få til om man legger litt ressurser inn i det og trener. Dessuten – som vi har skrevet ofte i denne spalten – er det viktig at den lokale kirken er sentrum i arbeidet fordi det er den lokale kirke som er det viktigste redskapet for å nå mennesker med evangeliet og for å utvikle troslivet til de som er kristne.

På internett finnes det også en hel rekke sider hvor det gis gode råd. Her følger ett par eks.:
https://www.thykingdomco- https://churchmarketingunime.global/stories/10-ideas-help- versity.com/the-ultimate-coroyour-church-continue-worship- navirus-guide-for-churches/ while-not-gathered