Kirkeledelse.no

Hjelp, jeg er 29 år og pastor i en tradisjonell kirke

Hjelp, jeg er 29 år og pastor i en tradisjonell kirke

SPØRSMÅL: «Jeg er ung pastor i en tradisjonell frikirke. Drømmen min er å fornye kirken og jeg jobber knallhardt, men synes det er vanskelig å få endret kirken. Hva gjør jeg?» I den forrige artikkelen vår skrev vi om dette temaet. Da skrev vi om hvordan «vi» som erfarne og godt voksne ledere kan...

les mer
Organisering

Organisering

Large enough to celebrate, small eno­ugh to care."   Carl F. George[i] Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Hovedspørsmål Temaet for dette kapittelet er organisering av me­nighetsarbeidet. Drøftingen vil først og fremst dreie seg om hvilke grupper en menighet bør inneholde for å kunne vokse....

les mer
Ung pastor i en tradisjonell kirke

Ung pastor i en tradisjonell kirke

«Vi har ansatt en pastor på 25 år. Vedkommende har et voldsomt driv og store ambisjoner på kirkens vegne. Noen av oss er litt engstelig for grove feilskjær. Hva gjør vi?» En god del positivt skjer for tiden. Flere unge tar utdanning innrettet på pastoryrket. Det er lenge siden så mange har søkt...

les mer
Menighetsplanting

Menighetsplanting

Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Randesund misjonsmenighet ble etablert i 1984. Pas­tor under oppstarten var Leif Rasmus­sen. Menighet­en er en del av misjonsforbundet. Antall med­lemmer var ved oppstarten 35. Medlemstal­let er i 1994 vokst til 150 voksen, med barn er tallet 264. Salem...

les mer
Kirkebevegelsens framvekst

Kirkebevegelsens framvekst

 Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Starten Å datere starten på kirkevekstbevegelsen til 1955 vil innebære en neglisje­ring av historiske begivenhe­ter som den åndelige oppvåkingen på syttende og at­tende århundre. Arbeidet til John Wesley, Charles Spurgeon og Charles Finney har klare fellestrekk...

les mer