Menighetsplanting

Menighetsplanting

Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Randesund misjonsmenighet ble etablert i 1984. Pas­tor under oppstarten var Leif Rasmus­sen. Menighet­en er en del av misjonsforbundet. Antall med­lemmer var ved oppstarten 35. Medlemstal­let er i 1994 vokst til 150 voksen, med barn...
Kirkebevegelsens framvekst

Kirkebevegelsens framvekst

 Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Starten Å datere starten på kirkevekstbevegelsen til 1955 vil innebære en neglisje­ring av historiske begivenhe­ter som den åndelige oppvåkingen på syttende og at­tende århundre. Arbeidet til John Wesley, Charles Spurgeon og Charles...
Møte- og gudstjenesteform

Møte- og gudstjenesteform

Inntil kirken kommer seg fra sin tilbe­delse av dens kulturelle ramme, kommer den til å halte når den burde løpe. Donald McGavran og Win Arn[i] Menighetsrådet i Gand ber heldigvis ikke «helliget vorde Høymessen». De ber om at unge må få et møte med Gud....
Pastoren

Pastoren

Patorens rolle   Et hyppig debattert spørsmål er hvordan pastoren kan bidra til menighetsvekst. Til “trøst” bør det nevnes at pastorer i voksende menigheter vanligvis har få ekstraordinære egenskaper. Man må verken være en dynamisk folketaler eller en...