Visjon og strategi

Visjon og strategi

Uten åpenbaring (visjon) kommer folket på villspor,.. Ordspr. 29,18 Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Ha forventninger! En rekke kirkevekstartikler og -bøker har tatt opp spørsmål omkring bruk av ulike metoder for planleg­ging og styring. Uttrykk som visjon, mål og...
Bønn og kirkevekst

Bønn og kirkevekst

“Dere har ikke, fordi dere ikke ber.” Jak. 4,22.” “Gud gjør ingenting på jord uten ved å besvare troens bønn.” John Wesley Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995:  Ny trend Kirkevekstbevegelsen framhever i sterkere å ster­kere grad betydningen...
Åndskamp og kirkevekst

Åndskamp og kirkevekst

Jeg tror Gud ønsker at vi i årene som kommer skal gjøre en bedre innsats for å evangelisere vår nasjon. Etter min mening vil vi gjøre det i den utstrekning vi forstår at den virkelig kampen er åndelig. Wagner Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Økende interesse De...
Vekstbarrierer og endring

Vekstbarrierer og endring

– Jeg utfordrer pastorer til å bli tjeneste­utviklere, og deretter vurdere alle re­sultater i menigheten ut fra den stan­darden.” Carl F. George Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Tromsø Baptistmenighet ble stiftet i 1870. Menigheten var på slutten av...
Markedsføring av menigheter

Markedsføring av menigheter

 Markedsføring er et hjelpemiddel til å være kulturelt relevant. Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Rick Warren er pastor og grunnlegger av Saddleback Valley Community Church. Menighe­ten er en del av sørstatsbaptistene, det største evangeliske kirkesam­funnet i USA....
Organisering

Organisering

Large enough to celebrate, small eno­ugh to care.”   Carl F. George[i] Fra Kirkevekstboka skrevet i 1995: Hovedspørsmål Temaet for dette kapittelet er organisering av me­nighetsarbeidet. Drøftingen vil først og fremst dreie seg om hvilke grupper en menighet bør...