Kirke og arbeidsliv

Kirke og arbeidsliv

SPØRSMÅL: I den forrige menighetsdoktor gav vi noen svar på et spørsmål om hvordan kirken og arbeidslivet er knyttet sammen. I denne artikkelen forsøker vi å besvare spørsmålet om hvordan kirkeledere kan påvirke medlemmenes holdninger til pionerarbeid i arbeidslivet...