Author: Jan Inge Jenssen og Sten Sorensen

Tjenere eller konsumenter?

Men det er neppe bare derfor. Det er blitt korrekt å snakke om tjenende ledere fordi vi i vår samtid ikke liker ledere som vet hva de vil og som er handlekraftige. Det er dessuten for ofte en overfladisk variant av tjenende ledelse som promoteres. Kirkens ledere skal tjene. Utfordringen er imidlertid at en lettvint form for tjenerskap skaper konsumenter snarere enn disipler.

Read More

Forfølgelse

Jesus lovet oss ikke et liv uten kamp. Han sa ikke at vi skulle bli likt av alle. Han sa blant annet: Jeg sender dere ut som lam blant ulver. Han sa også: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.

Read More

Kristen uten kirke?

Likevel er det naturlig og riktig å gå i ei kirke. Vi finner ingen enkeltmannsforetak i Guds rike. Kristentroen leves ut og praktiseres i et fellesskap med andre. Derfor er dette bilder som blir brukt om kirken: En kropp, en familie, levende steiner, et byggverk, et samfunn og et rike. Vi finner veldig mange sterke ord om kirkens betydning i Bibelen.

Read More