Menighetsplanting i Norge?

Menighetsplanting i Norge?

Publisert i Dagen 08. Des. 2020 SPØRSMÅL: Er det nødvendig å plante menigheter i Norge når det allerede finnes så mange av dem? Det er svært viktig å besvare dette spørsmålet godt fordi det har store konsekvenser enten en besvarer det med et ja eller et nei. Vi svarer...
Når kirker planter nye kirker

Når kirker planter nye kirker

Publisert i Dagen 22. des. 2020 SPØRSMÅL: «Bør alle kirker starte nye kirker og i så fall hvordan kan det gjøres?» I den forrige artikkelen vår understreket vi at det er viktig å starte nye kirker i Norge og at alle kirker bør engasjere seg i et slikt arbeid enten ved...
I hvilken tid lever du?

I hvilken tid lever du?

SPØRSMÅL: «Jeg føler at kirken vår lever i framtid. Drømmer blir aldri til handlinger. Hvorfor er det sånn? Hvordan bør det være?» Dette spørsmålet er alltid aktuelt. Lever vi i fortida, nåtida eller framtida? Det er et spørsmål vi alle må svare på, men det er også...
Tjenere eller konsumenter?

Tjenere eller konsumenter?

Fra Dagen 18. Feb. 2020 SPØRSMÅL: «Jeg tenker på meg selv som en tjenende leder, men strekker ikke til. Jo mere jeg gjør jo mere forventes. Hva gjør jeg?» I oktober 2016 skrev vi om viktigheten av tjenende ledelse. Paulus refererer til seg selv som tjener for Guds...
Forfølgelse

Forfølgelse

Publisert i Dagen 12. Nov. 2019 SPØRSMÅL: «Kristne har møtt lite motstand i Norge i flere generasjoner. Ute i verden er det kristendomsforfølgelse. Nå er det imidlertid blitt vanskeligere å være frimodig spesielt på noen områder. Må menighetene våre forvente mer...