Møte- og gudstjenesteform

Møte- og gudstjenesteform

Inntil kirken kommer seg fra sin tilbe­delse av dens kulturelle ramme, kommer den til å halte når den burde løpe. Donald McGavran og Win Arn[i] Menighetsrådet i Gand ber heldigvis ikke «helliget vorde Høymessen». De ber om at unge må få et møte med Gud....
Kirke og arbeidsliv

Kirke og arbeidsliv

SPØRSMÅL: I den forrige menighetsdoktor gav vi noen svar på et spørsmål om hvordan kirken og arbeidslivet er knyttet sammen. I denne artikkelen forsøker vi å besvare spørsmålet om hvordan kirkeledere kan påvirke medlemmenes holdninger til pionerarbeid i arbeidslivet...
Pastoren

Pastoren

Patorens rolle   Et hyppig debattert spørsmål er hvordan pastoren kan bidra til menighetsvekst. Til «trøst» bør det nevnes at pastorer i voksende menigheter vanligvis har få ekstraordinære egenskaper. Man må verken være en dynamisk folketaler eller en...