Tjenende ledelse eller?

Paulus hentet en god del lederskapstenkning fra samtiden, men han talte helst om tjeneste og medarbeiderskap. Samtidig har ikke en ensidig betoning av tjenende lederskap som en finner i mange artikler og bøker om kirkelig lederskap, full støtte i NT. Ledere må ha innflytelse i kraft av sin utvelgelse og funksjon.

Les mer

Åpenhet i kirken

Åpenhet og kommunikasjon er altså viktig. Det kan bidra til å skape delaktighet, motivasjon og vilje blant de mange til å bygge kirka. Når det er sagt vil vi påpeke at allmennheten eller kirkens medlemmer ikke har krav på all informasjon.

Les mer

Betyr personlighet noe?

Det er viktig å sette sammen gode lederteam gjerne med litt ulike personligheter og ferdigheter slik at medlemmene i teamet utfyller hverandre. Samtidig kan forskjellene bli så store at de kan skape unødig friksjon og forsinke eller hindre framgang – og om det er riktig ille kan det skape ødeleggende konflikter.

Les mer

Hvordan håndtere kontroversielle temaer?

Samfunnets holdninger preger i stadig større grad våre forsamlinger og utviklingen begynner ofte med de unge. Påvirkningen i barnehage, skole, venneflokker og fra media er massiv, og det er mye lettere å gi etter enn å stå imot.
Når vi som ledere også er svært varsomme med å snakke om disse temaene, blir dette kjempeutfordrende.

Les mer

Hvorfor og hvordan snakker vi om synd i kirken?

I mange kirker har det de siste to-tre tiårene vært en tendens til å ensidig framheve de «lette og fine sidene» ved den kristne tro. Kjærlighet og nåde har ofte blitt fokuset. Det er selvfølgelig en helt avgjørende side ved den kristne tro, men for mange blir tilgivelse unødvendig når syndens realitet uteblir og man bare fokuserer på kjærlighet og nåde.

Les mer

Etterfølger i 2021

I mange kirker har det de siste to-tre tiårene vært en tendens til å ensidig framheve de «lette og fine sidene» ved den kristne tro. Kjærlighet og nåde har ofte blitt fokuset. Det er selvfølgelig en helt avgjørende side ved den kristne tro, men for mange blir tilgivelse unødvendig når syndens realitet uteblir og man bare fokuserer på kjærlighet og nåde.

Les mer

Lederes møte med etterfølgere anno 2021

Dagens samfunn er annerledes, og de menneskene vi møter er påvirket av samfunnet på godt å vondt. Det er viktig at vi som etterfølgere lar oss engasjere og blir konstruktive, men ledere i kirken må også endre arbeidsmåter og gjøre tilpasninger. Selv om samfunnet preges av noen bestemte utviklingstrekk så er det samtidig heller ikke i dag bare én god måte å lede på. Samfunnet er endret, men alle regioner og kulturelle segmenter er ikke like. Sammensetningen av mennesker er heller ikke like i alle kirker. Ledernes diagnostiske evner settes med andre ord på prøve.

Les mer

Kan det virkelig være nødvendig å plante menigheter i Norge?

På Sørlandet hvor tettheten av kirker er ganske stor, har nye kirker likevel blitt etablert. De viktigste eks. på dette er Frikirken og Misjonskirken. Det tror vi er en av de viktigste årsakene til vekst i kirkens arbeid i dette området de siste ti årene. Dette til tross for at deltakelsen i DNK går tilbake. Uten etableringen av Frikirken i Vågsbygd, i Randesund, på Nodelandsheia, på Hånes, på Gimlekollen, uten etableringen av Misjonskirken i Randesund, i Rabbersvik, på Flekkerøy, i Vågsbygd, på Justnes og i Torridalen så hadde neppe utviklingen i byområdet vært positiv. Så er det også etablert andre kirker i området, et par pinsekirker og Vineyard er blant dem.

Les mer

Hva nå 2021?

Dette betyr at vi ikke kan gå inn i 2021 på halv fart. Vi må la oss motivere av misjonsbefalingen og vi må la oss drive av Den Hellige Ånd. Vi har rett og slett ikke tid å miste. Arbeidet vi gjør har avgjørende betydning for menneskers livssituasjon og for hvor den enkelte skal tilbringe evigheten. Det er fortsatt sant! Vi oppfordrer ikke til å bryte lover og regler knyttet til pandemien som har endret våre liv betydelig, men vi tror ikke på at vi skal gå lengre enn reglene tilsier i en slags misforstått forsiktighet. Kjøpesentre, restauranter, gågater og hva det nå måtte være holder alle åpne. Kirken er ikke mindre viktig

Les mer

Når kirker planter nye kirker

Tidligere har kirkeplantere vært opptatt av å sikre sin selvstendighet. I dag er det nok en sterkere bevissthet om utfordringene med å plante og fordelene med å stå sammen i en stor stab og kunne bruke felles ressurser (stordriftsfordeler). Det er viktig å gå sammen med ledere i ei nyplanting.

Les mer

How Church Leadership May Influence Growth by Applying an Organizational Life Cycle Perspective on Church Development. A Literature Study.

Birth, growth, and decline processes in organizations have been studied in the leadership literature for many years. An important perspective applied in this research has been the life cycle perspective. In the church growth literature, traces of the same research can be seen in some growth barriers studies. I discuss factors that influence growth processes, the strictness of the life cycles, challenges in the transitions between phases, and how these challenging transitions can be addressed for growth to continue in local churches. I argue that the life cycle perspective is relevant in a church context. I propose that many of the same challenges that other organizations meet also have to be handled in churches to prevent growth from slowing down or stop. I also suggest several organizational means to increase churches’ chance to pass challenging transitions and maintain further growth.

Les mer

Visjon og strategi

Hensikten med å ha en slik visjon er å skape retning for utviklingen av organisasjonen og motivasjon til innsats. George Barna mener også at visjon innebæ­rer et ønske om forandring. «Visjoner dreier seg aldri om vedlikehold av status quo»

Les mer

Kommer husmenighetene?

Små fellesskap gir mulighet for spontanitet og deltakelse fra alle i gruppen. Slike grupper er derfor viktige, men jeg tror ikke de vil være fullgode menigheter i det lange løp. Enkelte i husmenighetsmenighetsbevegelsen har sett svakhetene og legger derfor vekt på å ha noen storsamlinger for eksempel en gang i måneden. Dette er etter mitt skjønn ikke nok.

Les mer

Tjenere eller konsumenter?

Men det er neppe bare derfor. Det er blitt korrekt å snakke om tjenende ledere fordi vi i vår samtid ikke liker ledere som vet hva de vil og som er handlekraftige. Det er dessuten for ofte en overfladisk variant av tjenende ledelse som promoteres. Kirkens ledere skal tjene. Utfordringen er imidlertid at en lettvint form for tjenerskap skaper konsumenter snarere enn disipler.

Les mer

Forfølgelse

Jesus lovet oss ikke et liv uten kamp. Han sa ikke at vi skulle bli likt av alle. Han sa blant annet: Jeg sender dere ut som lam blant ulver. Han sa også: «Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis.

Les mer

Kristen uten kirke?

Likevel er det naturlig og riktig å gå i ei kirke. Vi finner ingen enkeltmannsforetak i Guds rike. Kristentroen leves ut og praktiseres i et fellesskap med andre. Derfor er dette bilder som blir brukt om kirken: En kropp, en familie, levende steiner, et byggverk, et samfunn og et rike. Vi finner veldig mange sterke ord om kirkens betydning i Bibelen.

Les mer

Hva med 60+?

Utrustning av dem til å hjelpe de etterfølgende generasjoner er viktig, men andre temaer er også nødvendig. 60+ trenger også styrke til å møte en krevende hverdag. Jo eldre man blir dess mer utfordringer kan komme. Som kirke må vi bidra til at eldre hjelpes og utrustes også til å møte sine spesielle utfordringer.

Les mer
Laster